Doporučujeme 

 

QM profi LIVE

 

Rychlý vstup do zákonů

Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 22/1997 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení 176/2008 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení 26/2003 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 163/2002 Sb.
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 102/2001 Sb.
Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 90/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 116/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 117/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 118/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh 119/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 120/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh 121/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent 122/2016 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 91/2016 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny 97/2016 Sb.

 

Nejnovější
Těsnost tlakových zařízení a aktuální stav techniky

Těsnost tlakových zařízení a aktuální stav techniky

28.6.2016, Zdroj: Řízení a údržba průmyslového podniku (http://udrzbapodniku.cz/)
Problematika těsnosti jak statických, tak i dynamických spojů je i přes značný pokrok aktuálního stavu techniky utěsňování v 21. století často nekvalifikovaně či nesystematicky řešena.
celý článek

Komentář k nařízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trhGarance

27.6.2016, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 18. 4. 2016 bylo vydáno nařízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, které vstoupilo v platnost 20. 4. 2016. Toto nařízení vlády ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi
Právní předpisy MPO v legislativním procesu

Právní předpisy MPO v legislativním procesu

27.6.2016, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Právní předpisy MPO v legislativním procesu - stav k 16.6.2016
celý článek
Novinky v legislativě pro 25. týden roku 2016

Novinky v legislativě pro 25. týden roku 2016

24.6.2016, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)
Přehled změn právních předpisů v období od 13.6.2016 do 19.6.2016
celý článek
ČVUT se daří propojovat vědu a byznys

ČVUT se daří propojovat vědu a byznys

23.6.2016, Zdroj: businessinfo (http://www.businessinfo.cz)
Když se Petr Konvalinka ujal v roce 2014 funkce rektora ČVUT, sliboval velké investice a změny. Škola dnes staví za více než miliardu špičkové kybernetické a robotické centrum a po americkém vzoru nechává firmy platit svá profesorská místa, na oplátku pro ně profesoři a jejich studenti pracují, což je v Česku ojedinělé.
celý článek
Skutečné náklady na integraci systémů: zohledněte náklady a přínosy po dobu životnosti

Skutečné náklady na integraci systémů: zohledněte náklady a přínosy po dobu životnosti

22.6.2016, Zdroj: CONTROL ENGINEERING (http://www.controlengcesko.com/)
Integraci systémů může někdo považovat za jednu z posledních položek projektu a brát ji jako komoditu, jako nějaké zařízení. Skutečné náklady na integraci systémů mohou být komplikovanější. Porozumějte těmto nákladům a měřte je, abyste udrželi v průběhu času rozpočet vyrovnaný.
celý článek

Komentář k nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trhGarance

21.6.2016, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 18. 4. 2016 bylo vydáno nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh, které vstoupilo v platnost 20. 4. 2016. Toto nařízení vlády nahradilo nařízení ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi
Certifikace: Cesta systémového integrátora

Certifikace: Cesta systémového integrátora

21.6.2016, Zdroj: CONTROL ENGINEERING (http://www.controlengcesko.com/)
Jak velkou váhu byste měli při výběru systémového integrátora přikládat certifikacím? Mohou je získávat jednotlivci i firmy, ale jak moc na nich záleží?
celý článek
Certifikace ISO/TS 16949 pro kvalitní firmy v automobilovém průmyslu

Certifikace ISO/TS 16949 pro kvalitní firmy v automobilovém průmyslu

20.6.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Automobilový průmysl v různých zemích má různé standardy a normy, liší se i podmínky nastavené jednotlivými producenty a dodavateli. Proč však složitě a stále znovu tyto odlišnosti řešit a získávat různé odlišné certifikace, když vše můžete vyřešit ziskem jediného certifikátu?
celý článek
Preventivní údržba: Správně analyzujte získaná data

Preventivní údržba: Správně analyzujte získaná data

17.6.2016, Zdroj: Řízení a údržba průmyslového podniku (http://udrzbapodniku.cz/)
Inteligentní způsob provádění údržby uchová „pocit z nového stroje“ v nezměněném stavu.
celý článek
Nejčtenější

Základní postup při sebehodnocení organizacíGarance

5.1.2006, Prof. Ing. Jaroslav Nenadál,CSc. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podívejme se nyní na to, jak by se u jakéhokoliv sebehodnocení mělo postupovat.Vycházejme z předpokladu, že v českých organizacích bude navozena atmosféra příznivá k přijetí myšlenky na aplikaci sebehodnocení a že ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Dokumentace ISO 9001 - Předávací protokol - soupis předaného vybaveníGarance

9.12.2013, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
VZOR ke stažení - Předávací protokol - soupis předaného vybavení Předávací protokol - soupis předaného vybavení Pracoviště (stavba):   .....................................................................................   Předávající:   ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Popis procesu - mapování procesuGarance

14.5.2014, Doc. Ing. Milan Hutyra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Procesní model Procesní model organizace znázorňuje vztahy a vazby mezi jednotlivými procesy organizace. Jednotlivé procesy jsou v mapě procesů, která popisuje procesní model organizace zobrazený formou jednoduchých bloků. Detailní ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Příklady k revizi normy ISO 9001:2015 - interní a externí aspekty, SWOT analýzaGarance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čl. 4 Kontext organizace Odst. 4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu Požadavek normy: Organizace musí: určit interní aspekty; určit externí aspekty; monitorovat informace o těchto externích a interních aspektech; Hledisko při určování ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Příklad - Manuál kvality dle ISO 9001:2015Garance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čl. 4 Kontext organizace Již jsme v textu několikrát zmiňovali fakt, že nová norma nepožaduje příručku kvality v takové podobě, na jakou jsme byli dosud zvyklí. Porovnejme v této souvislosti ještě jednou předchozí a nový požadavek ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi
Nejnovější Právní předpisy
 • 96/2016 Sb. o rekreačních plavidlech a vodních skútrech (vyšlo dne: 31.3.2016 v částce č. 39)
 • 97/2016 Sb. o technických požadavcích na výbušniny (vyšlo dne: 6.4.2016 v částce č. 40)
 • 116/2016 Sb. o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh (vyšlo dne: 18.4.2016 v částce č. 45)
 • 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (vyšlo dne: 18.4.2016 v částce č. 45)
 • 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (vyšlo dne: 18.4.2016 v částce č. 45)
 • 119/2016 Sb. o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh (vyšlo dne: 18.4.2016 v částce č. 45)
 • 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh (vyšlo dne: 18.4.2016 v částce č. 46)
 • 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh (vyšlo dne: 18.4.2016 v částce č. 47)
 • 122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent (vyšlo dne: 18.4.2016 v částce č. 47)
 • 188/2016 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her (vyšlo dne: 15.6.2016 v částce č. 71)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Název semináře

Datum a místo

Lektor

Zákon č. 90/2016 o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení

15. 9. 2016

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Metoda 5S - praktické použití

5. 10. 2016

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

25. 10. 2016

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Úklidové činnosti z pohledu manažera a facility manažera

26. 10. 2016

Praha

Ing. Tomislav Langkramer

Zákon č. 90/2016 o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení

10. 11. 2016

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Konference BOZP v roce 2017

23. 11. 2016

Praha

MUDr. Michaela Krchová

Ing. Alice Klingerová

PhDr. David Michalík, Ph.D.

Ing. Milan Kondziolka

Robert Křepinský

Zákon o odpadech - novela zákona a prováděcích předpisů

24. 11. 2016

Praha

JUDr. Dana Římanová

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017

30. 11. 2016

Praha

Ing. Jaromír Manhart

Ing. Lukáš Kůs

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.

Ing. Petr Šulc

RNDr. Oldřich Jarolím

David Batěk

VYUŽIJTE MOŽNOSTI SLEV NA HROMADNÉ OBJEDNÁVKY!

 • při objednávce 3 – 5 osob z jedné společnosti ušetříte 10 % z ceny semináře za každou osobu
 • při objednávce 6 a více osob z jedné společnosti ušetříte 20 % z ceny semináře za každou osobu

 

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: