Doporučujeme


 

 

QM profi LIVE

 

Rychlý vstup do zákonů

Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 22/1997 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení 176/2008 Sb.
378/2001 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh 219/2016 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 163/2002 Sb.
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 102/2001 Sb.
Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 90/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 116/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 117/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 118/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh 119/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 120/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh 121/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent 122/2016 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 91/2016 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny 97/2016 Sb.

 

Nejnovější

Analýza rizik u strojního zařízení dle praxeGarance

5.12.2016, Ing. Lukáš Turza, Zdroj: Verlag Dashöfer
Analýza rizik Analýza rizik u strojního zařízení dle praxe Analýza rizik je dneska nedílnou a velice důležitou součástí technické dokumentace jakéhokoliv výrobku. Posouzení rizika se provádí u konkrétního výrobku a výstupem je odhad míry rizika, ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi
České plastikářství se již také vydalo na cestu Průmyslu 4.0

České plastikářství se již také vydalo na cestu Průmyslu 4.0

5.12.2016, Zdroj: TOVÁRNA (http://www.itovarna.cz/)
Předeslal to již uznávaný veletrh K2016 a konference o aktuálních trendech v plastikářství trend potvrdila také pro český trh. Výroba plastikářských a gumárenských dílů se svorně s jinými odvětvími hlásí k aktuálním změnám ve výrobě.
celý článek
Počet žen v technických oborech stagnuje kvůli předsudkům i systému vzdělávání

Počet žen v technických oborech stagnuje kvůli předsudkům i systému vzdělávání

2.12.2016, Zdroj: Řízení a údržba průmyslového podniku (http://udrzbapodniku.cz/)
Žen pracujících v technických oborech je málo a jejich počet se nezvyšuje. Například podle Českého statistického úřadu pracovalo v roce 2014 jako technické či odborné pracovnice 332 tisíc žen, o čtyři roky dříve to bylo dokonce 564 tisíc. Odborníci problém vidí především ve špatně nastaveném systému vzdělávání a stále přetrvávajících předsudcích.
celý článek
Vláda schválila změnu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Vláda schválila změnu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

1.12.2016, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Vláda schválila adaptační předpis v oblasti lanových drah, osobních ochranných prostředků a spotřebičů plynných paliv.
celý článek
Novinky v legislativě pro 48. týden roku 2016

Novinky v legislativě pro 48. týden roku 2016

30.11.2016, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)
Přehled změn právních předpisů v období od 21.11.2016 do 27.11.2016
celý článek
Důležité vnitrostátní předpisy při distribuci výrobků v ČR

Důležité vnitrostátní předpisy při distribuci výrobků v ČR

29.11.2016, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Při distribuci výrobků v ČR je třeba brát v potaz vedle konkrétních technických požadavků na jednotlivé výrobky také další závazné právní předpisy obecné povahy.
celý článek

Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trhGarance

28.11.2016, Ing. Lukáš Turza, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh Dne 18. 7. 2016 bylo vydáno nařízení vlády č. 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh , které vstoupilo v  ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi
Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh

Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh

28.11.2016, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh byl zpracován z důvodu zajištění řádné implementace nových právních předpisů Evropské unie pro ty výrobky, u kterých musí být posouzena shoda.
celý článek
ISO 45001 - budoucí náhrada OHSAS 18001

ISO 45001 - budoucí náhrada OHSAS 18001

25.11.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
ISO 45001, norma pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) svým obsahem reviduje stávající normu OHSAS 18001. Revize je zajišťována orgánem ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci). Její zveřejnění je posunuto na 2. čtvrtletí 2017.
celý článek
Novinky v legislativě pro 47. týden roku 2016

Novinky v legislativě pro 47. týden roku 2016

24.11.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Přehled změn právních předpisů v období od 14.11.2016 do 20.11.2016
celý článek
Nejčtenější

Příklad - Manuál kvality dle ISO 9001:2015Garance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čl. 4 Kontext organizace Již jsme v textu několikrát zmiňovali fakt, že nová norma nepožaduje příručku kvality v takové podobě, na jakou jsme byli dosud zvyklí. Porovnejme v této souvislosti ještě jednou předchozí a nový požadavek ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Registr environmentálních aspektůGarance

16.2.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
VZOR: Registr environmentálních aspektů /rtf/ Vysvětlivky: N = normální stav, H = havarijní stav Význam aspektu EA = K1 x K2 x K3, kde K1 = pravděpodobnost výskytu (hodnoty 1, 2, 3), K2 = ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Příklady k revizi normy ISO 9001:2015 - interní a externí aspekty, SWOT analýzaGarance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čl. 4 Kontext organizace Odst. 4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu Požadavek normy: Organizace musí: určit interní aspekty; určit externí aspekty; monitorovat informace o těchto externích a interních aspektech; Hledisko při určování ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Interní audit dle nové směrnice ČSN EN ISO 19011:2012Archiv

25.7.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Velká revize Záměr „velké revize“ směrnice ISO 19011 V této kapitole se budeme věnovat přepracované směrnici pro provádění interního auditu, která je významná pro procesní řízení ať už z  ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Dokumentace ISO 9001 - Předávací protokol - soupis předaného vybaveníGarance

9.12.2013, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
VZOR ke stažení - Předávací protokol - soupis předaného vybavení Předávací protokol - soupis předaného vybavení Pracoviště (stavba):   .....................................................................................   Předávající:   ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi
Nejnovější Právní předpisy
 • 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh (vyšlo dne: 18.4.2016 v částce č. 46)
 • 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh (vyšlo dne: 18.4.2016 v částce č. 47)
 • 122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent (vyšlo dne: 18.4.2016 v částce č. 47)
 • 188/2016 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her (vyšlo dne: 15.6.2016 v částce č. 71)
 • 215/2016 Sb. novela nař. vl. č. 163/2002 Sb. (vyšlo dne: 13.7.2016 v částce č. 83)
 • 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh (vyšlo dne: 18.7.2016 v částce č. 85)
 • 243/2016 Sb. mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona (vyšlo dne: 29.7.2016 v částce č. 95)
 • 264/2016 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím atomového zákona (vyšlo dne: 10.8.2016 v částce č. 102)
 • 345/2016 Sb. o lodní výstroji (vyšlo dne: 26.10.2016 v částce č. 135)
 • 391/2016 Sb. novela nař. vl. č. 481/2012 Sb. (vyšlo dne: 5.12.2016 v částce č. 159)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Název semináře

Datum a místo

Lektor

Revize normy ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016)

18. 1. 2017

Praha

 Ing. Monika Homolka Becková

Revize normy ISO 14001:2015 (ČSN EN ISO 14001:2016)

1. 2. 2017

 Praha

 Ing. Monika Homolka Becková

Revize normy ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016)

15. 2. 2017

Praha

 Ing. Monika Homolka Becková

Požární bezpečnost občanských a bytových staveb včetně závad

28. 3. 2017

Praha

doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

Bc. František Kregl

Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D.

Ivana Nohová

Ing. František Chuděj

Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D.

Ing. Petr Kejklíček

 

Zákon č. 90/2016 o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení

28. 3. 2017

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský 

Zákon č. 90/2016 o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení

11. 4. 2017

Zlín

Ing. Zdeněk Šenovský 

Tvorba strategií pro Průmysl 4.0 pomocí scénářů

12. 4. 2017

Praha

Mgr. Ondřej Pokorný

Mgr. Ondřej Valenta

 

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

16. 5. 2017

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský 

VYUŽIJTE MOŽNOSTI SLEV NA HROMADNÉ OBJEDNÁVKY!

 • při objednávce 3 – 5 osob z jedné společnosti ušetříte 10 % z ceny semináře za každou osobu
 • při objednávce 6 a více osob z jedné společnosti ušetříte 20 % z ceny semináře za každou osobu

 

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: