Doporučujeme 

 

QM profi LIVE

 

Rychlý vstup do zákonů

Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 22/1997 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení 176/2008 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení 26/2003 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 163/2002 Sb.
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 102/2001 Sb.
Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 90/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 116/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 117/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 118/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh 119/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 120/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh 121/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent 122/2016 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 91/2016 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny 97/2016 Sb.

 

Nejnovější
Novinky v legislativě pro 21. týden roku 2016

Novinky v legislativě pro 21. týden roku 2016

27.5.2016, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)
Přehled změn právních předpisů v období od 16.5.2016 do 22.5.2016
celý článek
Rizika návrhu a posouzení protivýbuchové ochrany

Rizika návrhu a posouzení protivýbuchové ochrany

26.5.2016, Zdroj: Řízení a údržba průmyslového podniku (http://udrzbapodniku.cz/)
Reálné havárie poslední doby ukázaly, že současné návrhy výbuchové ochrany obsahují nedostatky, které mohou vést k závažným haváriím. Nemalou zásluhu na tom má špatné pochopení legislativních požadavků, čímž jsou dodavatelé výbuchové ochrany stavěni do výhodnější pozice než zaměstnavatel, tedy uživatel chráněného zařízení.
celý článek
Klimatické změny olivňují hledání úspor energií

Klimatické změny olivňují hledání úspor energií

25.5.2016, Zdroj: Řízení a údržba průmyslového podniku (http://udrzbapodniku.cz/)
Podle statistiky razantně stoupá spotřeba elektrické energie v létě. Příčinou je životní styl a klimatická změna s extrémními vedry v létě. Současný požadavek na přípravu teplé vody, vytápění a chlazení představuje 50 procent roční spotřeby energie v EU.
celý článek
Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice

Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice

24.5.2016, Zdroj: businessinfo (http://www.businessinfo.cz)
Český statistický úřad (ČSÚ) vydal publikaci o financování výzkumu a vývoje v soukromých podnicích v ČR prostřednictvím nepřímé (daňové) veřejné podpory.
celý článek
Zákon č. 206/2015 Sb.

Zákon č. 206/2015 Sb.

23.5.2016, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), který transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU.
celý článek
Novela vyhlášky č. 335/2004 Sb.

Novela vyhlášky č. 335/2004 Sb.

20.5.2016, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška č. 144/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických výrobků a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
celý článek

Revize normy ISO 14001:2015 - očekávaný přínosGarance

19.5.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Očekávaný přínos - nejnovější trendy a propojení systémů řízení Všechny normy „ISO" pro systémy managementu jsou pravidelně přezkoumávány, aby bylo možno rozhodnout, zda je nutná revize z hlediska aktuálnosti a použitelnosti standardu pro ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Revize normy ISO 14001:2015 - co zůstalo beze změny?Garance

19.5.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Co zůstalo beze změny? Stále se jedná o standard zaměřený především na systematický přístup k ochraně životního prostředí založený na cyklu PDCA. Norma ISO 14001:2015 stanoví kritéria pro systém environmentálního managementu. Mapuje rámec, ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi
Novinky v legislativě pro 20. týden roku 2016

Novinky v legislativě pro 20. týden roku 2016

19.5.2016, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)
Přehled změn právních předpisů v období od 9.5.2016 do 15.5.2016
celý článek
ERP QAD významně zefektivnil firemní procesy v Biovetě

ERP QAD významně zefektivnil firemní procesy v Biovetě

18.5.2016, Zdroj: TOVÁRNA (http://www.itovarna.cz/)
Bioveta, a.s., se sídlem v Ivanovicích na Hané, je významnou společností v oblasti vývoje a produkce veterinárních a humánních přípravků. Veterinární divize se věnuje výrobě vysoce kvalitních veterinárních imunopreparátů a farmaceutických přípravků.
celý článek
Nejčtenější

Příklad - Manuál kvality dle ISO 9001:2015Garance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čl. 4 Kontext organizace Již jsme v textu několikrát zmiňovali fakt, že nová norma nepožaduje příručku kvality v takové podobě, na jakou jsme byli dosud zvyklí. Porovnejme v této souvislosti ještě jednou předchozí a nový požadavek ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Karta procesuGarance

16.2.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
VZOR: Karta procesu /rtf/ KARTA PROCESU - ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI   Vlastník   procesu:   Jednatel/ředitel společnosti   Podprocesy   (činnosti):   Obchodní jednání a uzavírání kontraktů se zákazníky ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Základní postup při sebehodnocení organizacíGarance

5.1.2006, Prof. Ing. Jaroslav Nenadál,CSc. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podívejme se nyní na to, jak by se u jakéhokoliv sebehodnocení mělo postupovat.Vycházejme z předpokladu, že v českých organizacích bude navozena atmosféra příznivá k přijetí myšlenky na aplikaci sebehodnocení a že ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Dokumentace ISO 9001 - Předávací protokol - soupis předaného vybaveníGarance

9.12.2013, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
VZOR ke stažení - Předávací protokol - soupis předaného vybavení Předávací protokol - soupis předaného vybavení Pracoviště (stavba):   .....................................................................................   Předávající:   ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Registr environmentálních aspektůGarance

16.2.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
VZOR: Registr environmentálních aspektů /rtf/ Vysvětlivky: N = normální stav, H = havarijní stav Význam aspektu EA = K1 x K2 x K3, kde K1 = pravděpodobnost výskytu (hodnoty 1, 2, 3), K2 = ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi
Nejnovější Právní předpisy
 • 91/2016 Sb. novela zák. č. 22/1997 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 31.3.2016 v částce č. 36)
 • 96/2016 Sb. o rekreačních plavidlech a vodních skútrech (vyšlo dne: 31.3.2016 v částce č. 39)
 • 97/2016 Sb. o technických požadavcích na výbušniny (vyšlo dne: 6.4.2016 v částce č. 40)
 • 116/2016 Sb. o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh (vyšlo dne: 18.4.2016 v částce č. 45)
 • 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (vyšlo dne: 18.4.2016 v částce č. 45)
 • 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (vyšlo dne: 18.4.2016 v částce č. 45)
 • 119/2016 Sb. o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh (vyšlo dne: 18.4.2016 v částce č. 45)
 • 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh (vyšlo dne: 18.4.2016 v částce č. 46)
 • 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh (vyšlo dne: 18.4.2016 v částce č. 47)
 • 122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent (vyšlo dne: 18.4.2016 v částce č. 47)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Název semináře

Datum a místo

Lektor

Zákon o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení - zákon č. 90/2016

31. 5. 2016

Zlín

Ing. Zdeněk Šenovský

Zákon o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení - zákon č. 90/2016

9. 6. 2016

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Výkresová dokumentace pro strojírenské podniky podle evropských norem - GD&T

13. 6. 2016

Praha

Doc. Ing. František Drastík, CSc.

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

14. 6. 2016

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Revize normy ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016)

21. 6. 2016

Praha

Ing. Monika Becková

Systémy managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001

28. 6. 2016

Praha

Ing. Monika Becková

 

VYUŽIJTE MOŽNOSTI SLEV NA HROMADNÉ OBJEDNÁVKY!

 • při objednávce 3 – 5 osob z jedné společnosti ušetříte 10 % z ceny semináře za každou osobu
 • při objednávce 6 a více osob z jedné společnosti ušetříte 20 % z ceny semináře za každou osobu

 

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: