Doporučujeme

 

 

QM profi LIVE

 

Rychlý vstup do zákonů

Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 22/1997 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení 176/2008 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh 219/2016 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 163/2002 Sb.
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 102/2001 Sb.
Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 90/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 116/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 117/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 118/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh 119/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 120/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh 121/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent 122/2016 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 91/2016 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny 97/2016 Sb.

 

Nejnovější
Novinky v legislativě pro 39. týden roku 2016

Novinky v legislativě pro 39. týden roku 2016

30.9.2016, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)
Přehled změn právních předpisů v období od 19.9.2016 do 25.9.2016
celý článek
Šroubové spoje pro tlaková zařízení a možnosti jejich prediktivní údržby

Šroubové spoje pro tlaková zařízení a možnosti jejich prediktivní údržby

29.9.2016, Zdroj: Řízení a údržba průmyslového podniku (http://udrzbapodniku.cz/)
S ohledem na množství možných kombinací použitých materiálů a rozdílnosti geometrií šroubových spojů, nelze zatím vytvořit jednoznačné směrnice, které by u tlakových systémů platily obecně pro šroubové spoje tlakových zařízení podobně jako platí pro svary. Pro provoz tlakových zařízení je jejich integrita nesporně úplně stejně důležitá.
celý článek
Podniky trápí nedostatek technicky vzdělaných zaměstnanců

Podniky trápí nedostatek technicky vzdělaných zaměstnanců

28.9.2016, Zdroj: Řízení a údržba průmyslového podniku (http://udrzbapodniku.cz/)
České firmy se poslední čtyři roky potýkají s problémem nedostatku technicky vzdělaných zaměstnanců. Může za to dobrý stav české ekonomiky, ale i nízká provázanost podniků a vzdělávacích institucí. Podle odborníků je klíčovým krokem pro zlepšení negativního trendu právě lepší spolupráce zaměstnavatelů a škol. Dále pak i užší profilace firem, zaměření na ziskovost a zaměstnávání technicky vzdělaných lidí z řad cizinců. Zároveň však odborníci dodávají, že současný stav povede i ke snaze o zlepšování firemně-kulturních podmínek.
celý článek

Přehled pokynů pro bezpečné zacházení s chem. látkou nebo směsí - podle přílohy III nařízení ES č. 1272/2008Garance

27.9.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokyn pro bezpečné zacházení je věta popisující opatření pro předcházení nepříznivému účinku při zacházení s danou látkou nebo směsí. Při výběru pokynů pro bezpečné zacházení v souladu s článkem mohou dodavatelé kombinovat pokyny pro bezpečné ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi
Vzdělávání manažerů je celoživotní proces

Vzdělávání manažerů je celoživotní proces

27.9.2016, Zdroj: businessinfo (http://www.businessinfo.cz)
Nároky na vedoucí pracovníky se mění. Důležitá je schopnost přizpůsobit se novým výzvám.
celý článek

Přehled standardních vět o nebezpečnosti - H věty, doplňujících informací o nebezpečnosti a doplňujících údajů na štítku - podle přílohy III nařízení ES č. 1272/2008Garance

26.9.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Standardní věty o nebezpečnosti Standardní věta o nebezpečnosti je věta přiřazená dané třídě a kategorii nebezpečnosti - Hvěta. Standardní věty o nebezpečnosti musejí být používány v souladu s přílohou I nařízení ES č. 1272/2008 Znění H vět ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi
NOVÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

NOVÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

26.9.2016, Zdroj: ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/unmz)
Nový legislativní rámec pro uvádění výrobků na trh vstoupil v platnost 1. ledna 2010. Je navržen tak, aby zlepšoval fungování vnitřního trhu zboží a hlavním cílem zajistit bezpečnost občanů a omezit počet výrobků na trhu, které nevyhovují evropské legislativě. Dalším cílem je zlepšit kvalitu prací prováděných subjekty působícími při zkoušení a certifikaci výrobků. Rámec dále přinese větší konsistenci celému regulatornímu rámci pro výrobky, a zjednoduší jeho aplikaci.
celý článek
Novinky v legislativě pro 38. týden roku 2016

Novinky v legislativě pro 38. týden roku 2016

23.9.2016, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)
Přehled změn právních předpisů v období od 12.9.2016 do 18.9.2016
celý článek
Budoucnost výroby je v digitalizaci, Siemens řešení představí na MSV v Brně

Budoucnost výroby je v digitalizaci, Siemens řešení představí na MSV v Brně

22.9.2016, Zdroj: CONTROL ENGINEERING (http://www.controlengcesko.com/)
Společnost Siemens se již po 58. představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Od 3. do 7. října shlédnou zákazníci v hlavním pavilonu P na stánku č. 19 unikátní portfolio Siemens digitálních řešení pro segment stavby obráběcích strojů pod hlavním mottem expozice „Budoucnost výroby je v digitalizaci. Máme pro vás řešení.“
celý článek
Tvorba strategického plánu - úrovně plánování a funkční strategie

Tvorba strategického plánu - úrovně plánování a funkční strategie

21.9.2016, Zdroj: businessinfo (http://www.businessinfo.cz)
Strategické plány řešíme jednak na úrovni podnikatelských jednotek, jednak na úrovni týmů a procesů. Článek se věnuje jednotlivým funkčním strategiím a formulaci strategických plánů na procesním základě. Dozvíte se jaké jsou klíčové a kritické faktory úspěchu tvorby plánů a jak firemní strategie implementovat.
celý článek
Nejčtenější

Příklad - Manuál kvality dle ISO 9001:2015Garance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čl. 4 Kontext organizace Již jsme v textu několikrát zmiňovali fakt, že nová norma nepožaduje příručku kvality v takové podobě, na jakou jsme byli dosud zvyklí. Porovnejme v této souvislosti ještě jednou předchozí a nový požadavek ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Interní audit dle nové směrnice ČSN EN ISO 19011:2012Archiv

25.7.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Velká revize Záměr „velké revize“ směrnice ISO 19011 V této kapitole se budeme věnovat přepracované směrnici pro provádění interního auditu, která je významná pro procesní řízení ať už z  ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Dokumentace ISO 9001 - Předávací protokol - soupis předaného vybaveníGarance

9.12.2013, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
VZOR ke stažení - Předávací protokol - soupis předaného vybavení Předávací protokol - soupis předaného vybavení Pracoviště (stavba):   .....................................................................................   Předávající:   ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Rozvoj lidských zdrojů - Proces adaptace nového zaměstnanceGarance

7.2.2014, PhDr. Vladimír Hřebíček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zařazení zaměstnanců a jejich adaptace na novém pracovišti je poslední, avšak velmi významnou fází systému výběru. Práce s lidskými zdroji patří ke kompetencím vedoucích pracovníků na všech úrovních řízení v organizacích. Oni by měli ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Registr environmentálních aspektůGarance

16.2.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
VZOR: Registr environmentálních aspektů /rtf/ Vysvětlivky: N = normální stav, H = havarijní stav Význam aspektu EA = K1 x K2 x K3, kde K1 = pravděpodobnost výskytu (hodnoty 1, 2, 3), K2 = ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Quality management profi
Nejnovější Právní předpisy
 • 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (vyšlo dne: 18.4.2016 v částce č. 45)
 • 119/2016 Sb. o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh (vyšlo dne: 18.4.2016 v částce č. 45)
 • 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh (vyšlo dne: 18.4.2016 v částce č. 46)
 • 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh (vyšlo dne: 18.4.2016 v částce č. 47)
 • 122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent (vyšlo dne: 18.4.2016 v částce č. 47)
 • 188/2016 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her (vyšlo dne: 15.6.2016 v částce č. 71)
 • 215/2016 Sb. novela nař. vl. č. 163/2002 Sb. (vyšlo dne: 13.7.2016 v částce č. 83)
 • 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh (vyšlo dne: 18.7.2016 v částce č. 85)
 • 243/2016 Sb. mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona (vyšlo dne: 29.7.2016 v částce č. 95)
 • 264/2016 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím atomového zákona (vyšlo dne: 10.8.2016 v částce č. 102)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Název semináře

Datum a místo

Lektor

Co má obsahovat školení BOZP a další povinnosti zaměstnavatele

3. 10. 2016

Praha

Tomáš Neugebauer

Metoda 5S - praktické použití

5. 10. 2016

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Přesnost strojních součástí - rozměrová a geometrická - GD&T

10. 10. 2016

Praha

Doc. Ing. František Drastík, CSc.

Požární bezpečnost občanských a bytových staveb včetně závad

12. 10. 2016

Praha

doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

Bc. František Kregl

Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D.

Ivana Nohová

Ing. František Chuděj

Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D.

Ing. Petr Kejklíček

Norma ISO 14001:2015 - environmentální management

13. 10. 2016

Praha

Ing. Jiří Seger

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

25. 10. 2016

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Stavební právo - stavební zákon, nový občanský zákoník a katastr nemovitostí - stavební činnost v podmínkách roku 2016

4. 11. 2016

Praha

Ing. Jiří Blažek

ISO 50001:2012 - Systémy managementu hospodaření s energií a právní požadavky pro hospodaření s energií

8. 11. 2016

Praha

Ing. Jiří Seger

Zákon č. 90/2016 o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení

10. 11. 2016

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Strategický foresight pro strojírenský průmysl

11. 11. 2016

Praha 

Mgr. Ondřej Pokorný

Mgr. Ondřej Valenta

Konference BOZP v roce 2017

23. 11. 2016

Praha

MUDr. Michaela Krchová

Ing. Alice Klingerová

PhDr. David Michalík, Ph.D.

Ing. Milan Kondziolka

Robert Křepinský

Zákon o odpadech - novela zákona a prováděcích předpisů

24. 11. 2016

Praha

JUDr. Dana Římanová

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017

30. 11. 2016

Praha

Ing. Jaromír Manhart

Ing. Lukáš Kůs

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.

Ing. Petr Šulc

RNDr. Oldřich Jarolím

David Batěk

VYUŽIJTE MOŽNOSTI SLEV NA HROMADNÉ OBJEDNÁVKY!

 • při objednávce 3 – 5 osob z jedné společnosti ušetříte 10 % z ceny semináře za každou osobu
 • při objednávce 6 a více osob z jedné společnosti ušetříte 20 % z ceny semináře za každou osobu

 

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: