dnes je 5.12.2023

Zajištění bezpečnosti VTZ - přechod na novou úpravuZáznamGarance

21.7.2022, Ing. Martin Röhrich, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:46:28

Seminář je zaměřen na legislativu vyhrazených technických zařízení VTZ a novou právní úpravu platnou od 1.7.2022. V průběhu semináře získáte přehled o současně platné legislativě, navazujících předpisech a přechodu mezi - starou a novou legislativou v oblasti…

Přístupné pro: Quality management profi plus

Služby pro zajištění BOZPGarance

22.2.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly v oblasti BOZPZáznamGarance

15.7.2014, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:19:26

Na co mají dozorující orgány právo a jak mají postupovat při kontrole v oblasti BOZP? Jaké jsou při kontrole povinnosti zaměstnavatele? Nejen na tyto otázky odpoví videoseminář.

Přístupné pro: Quality management profi plus

Kategorizace pracíZáznamGarance

15.7.2013, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:34:19

Jedním ze základních zdrojů požadavků na zajištění BOZP je analýza rizikových faktorů "Kategorizace prací". Novela vyhlášky, jež stanovuje podmínky pro zařazování prací do kategorií, pozměnila některé…

Přístupné pro: Quality management profi plus

Školení BOZP zaměstnancůZáznamGarance

6.5.2013, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:32:18

Každý zaměstnanec má projít školením bezpečnosti práce. Videoseminář se věnuje obsahu těchto školení, zaměřuje se na osoby, které mohou školení provádět, představí způsoby provedení školení a možnosti přezkoušení…

Přístupné pro: Quality management profi plus

Management rizik v BOZPZáznamGarance

25.3.2013, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:46:11

Systémové pojetí BOZP od každého zaměstnavatele vyžaduje, aby na svých pracovištích řídil rizika vyplývající z výkonu jednotlivých pracovních činností. Jedná se o zákonnou povinnost každého…

Přístupné pro: Quality management profi plus

Místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu pásové brusky na dřevoGarance

30.6.2012, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu pásové brusky na dřevo

Vyhrazená zdvihací zařízeníGarance

29.9.2011, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro vyhrazená zdvihací zařízení platí vyhláška č. 19/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odborná způsobilost v elektrotechniceGarance

29.9.2011, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikace osob pro činnosti na el. zařízení a povinnosti organizací v souvislostí s touto kvalifikací řeší vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti…

Vyhrazená tlaková zařízeníGarance

29.9.2011, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definice vyhrazených tlakových zařízení a povinnosti v souvislosti s jejich provozem obsahuje vyhláška č. 18/1979 Sb., z níž dále uvádíme výňatky.

Nevyhrazená technická zařízeníGarance

29.9.2011, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazená elektrická technická zařízeníGarance

29.9.2011, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazená elektrická technická zařízení v působnosti SÚIP jsou určena vyhláškou č. 73/2010 Sb. Vyhláška se nevztahuje na zdravotnické prostředky, na organizace a technická zařízení, které nejsou v působnosti dozoru podle § 3 odst. 2 zákona č. 174/1968…

Vyhrazená plynová zařízeníGarance

29.9.2011, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazená plynová zařízení a povinnosti s nimi spojené uvádí podrobně vyhláška č. 21/1979 Sb.

Podniková filozofieGarance

22.11.2006, Ing. Jaromír Jaroš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základem podnikové filozofie je dokument, který jasně uvádí cíle v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a zároveň obsahuje závazek, ze kterého je jasný směr zlepšování výkonnosti ochrany zdraví při práci. Záměrem je ukázat směr a smysl, nastavit v…

Nahrávám...
Nahrávám...