dnes je 23.5.2024

Místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu pásové brusky na dřevoGarance

30.6.2012, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu pásové brusky na dřevo

Vyhrazená tlaková zařízeníArchiv

30.1.2012, Ing. Antonín Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazená tlaková zařízení (dále TZ) přinášejí při svém provozu zvýšené riziko vzniku úrazů, havárií a materiálních škod. Vzhledem tomu se jejich výroba, zkoušení, provoz a opravy řídí zvláštními předpisy (vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují…

Identifikace a prevence rizikArchiv

13.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovení rizikovosti je řada logických kroků usnadňujících zjistit systematickým způsobem rizika vznikající u zařízení, objektů nebo činností. Po stanovení rizikovosti následuje, pokud to je nezbytné, snížení rizikovosti. Pokud je tento postup…

Nevyhrazená zdvihací zařízeníArchiv

13.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stále platná vyhláška ČÚBP č. 19/1979 Sb., v platném znění, určuje, která zdvihací zařízení jsou zařízeními vyhrazenými, zároveň stanovuje, že vyhrazenými zařízeními podle této vyhlášky…

Podniková směrnice ke zdolávání mimořádných událostíGarance

15.4.2011, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Níže uvedený návrh vnitřního předpisu může zaměstnavatel orientačně využít při přijímání vlastního vnitřního předpisu pro případ zdolávání mimořádných událostí. Je však třeba upozornit, že v každé firmě bude takový předpis jiný s ohledem na velikost, členění,…

Vyhrazená elektrická zařízeníArchiv

30.7.2010, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Celý rozvoj elektřiny je od počátku doprovázen i úrazy elektrickým proudem. Elektřina je výborný sluha, ale zlý pán. Velikou nevýhodou elektrického proudu je, že je lidskými smysly nezjistitelný až do okamžiku, než s ním přijdeme do bezprostředního…

Vyhrazená zdvihací zařízeníArchiv

27.7.2009, Ing. Pavel Krejcar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdvihací zařízení jsou konstruována pro zdvihání a přepravu břemen a osob. Provázejí nás na každém kroku – jsou umístěna ve výrobních prostorách (jeřáby, zakladače, nákladní výtahy), v kulturních a administrativních zařízeních (výtahy, jeviště,…

Prevence rizikGarance

28.7.2008, Ing. Vojtěch Mráz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevence rizik je definována v zák. č. 262/2006 Sb. § 102 odst. 2. Rozumějí se jí všechna opatření vyplývající z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo…

Identifikace rizik v pracovním prostředíGarance

29.2.2008, PhDr. Alena Juklíčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Součástí vytváření pracovních podmínek je eliminace rizik v pracovním prostředí Souvisí to s povinností zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci se zřetelem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, se…

Nahrávám...
Nahrávám...