dnes je 2.6.2023

Novinky - Elektrotechnický průmyslGarance

5.9.2022, Zdroj: ÚNMZ

Novinky - Elektrotechnický průmyslShrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu za daná období.

Oddělení působností směrnic pro strojní zařízení a elektrická zařízeníGarance

11.10.2021, Ing. Zdeněk Šenovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na strojní zařízení, na které je vystaveno prohlášení o shodě podle směrnice 2006/42/ES, se neuplatňují požadavky pro elektrická zařízení podle směrnice 2014/35/EU.

Nové normy a standardy v systému managementu kvality - 2.částGarance

26.2.2021, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozí části tohoto příspěvku jsme přinesli přehled změn v oblasti standardů týkajících se systémů managementu kvality a dalších. V jeho dalším pokračování přinášíme aktuality z oblasti právních norem, se zaměřením na posuzování shody výrobků. I zde se…

Bezpečnost robotických pracovišťGarance

22.9.2020, Zdroj: Vše o průmyslu

Bezpečnost robotických pracovišťKombinací technologického rozvoje a nedostatku pracovních sil zažívá robotizace v posledních letech rozmach. Díky novým senzorům a funkcím mohou roboti realizovat stále složitější úlohy a díky tomu, že se průmyslu daří, si mohou koncoví uživatelé dovolit tyto…

Komentář k nařízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trhGarance

27.6.2016, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 18. 4. 2016 bylo vydáno nařízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, které vstoupilo v platnost 20. 4. 2016. Toto nařízení vlády nahradilo nařízení vlády…

Komentář k nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 518/2014 o označování výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky na internetuGarance

23.7.2015, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 5. 3. 2014 bylo vydáno nařízení Evropské komise č. 518/2014, kterým došlo ke změně několika významných nařízení, které se týkají označování výrobků energetickými štítky. Jedná se o nařízení Komise v přenesené…

Komentář ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trhGarance

30.10.2014, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 29. 3. 2014 byla vydána směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh. Tato směrnice vstoupila…

Technická dokumentaceGarance

28.1.2011, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody elektrického zařízení s požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. Musí, v rozsahu nezbytném pro toto posouzení, obsahovat údaje o konstrukci, výrobě a funkci elektrického zařízení. Musí…

ČSN EN 60439-1 ED. 2:2000 - ověřování shody - typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozvaděčeGarance

28.1.2011, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

přípojnicové rozvodné jednotky s odbočovacími zařízeními nebo bez nich;

Elektrické napájení řídících obvodů strojních zařízení

2.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrické napájení řídících obvodů strojních zařízení musí odpovídat normě ČSN EN 60204-1 ed2/2007.

Souběh s dalšími nařízeními vládyGarance

22.1.2010, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Strojní zařízení, které nese označení CE, vyjadřuje shodu se všemi požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě nařízení vlády ČR (Směrnic EU) stanovujících jeho…

Postup posouzení shody a ES prohlášení o shoděGarance

20.10.2008, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (73/23/EHS)Garance

20.10.2008, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice Rady ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích…

Seznam autorizovaných osob a notifikovaných osobGarance

20.10.2008, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Webová stránka http://ec.europa.eu/enterprise/newaxppx;roach/nando/ umožňuje vyhledání notifikovaných osob v EU a osob jmenovaných v rámci dohod s třetími zeměmi (MRAs – Dohody o vzájemném uznávání), protokolů PECA a dohody o EHP, které jsou…

Nařízení vlády stanovující požadavky na elektrická zařízení nízkého napětíGarance

22.11.2006, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

Nahrávám...
Nahrávám...