dnes je 25.6.2024

K revizím vybraných technických zařízení domuGarance

12.5.2023, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdo provádí revize plynu, hromosvodu, spalinových cest, výtahů, tlakových nádob, elektroinstalace a dalších zařízení v budově, v jaké periodicitě? Musí jít o certifikovaného technika? Lze proškolit vlastního zaměstnance?…

Bezpečnost sbíhavých míst dopravníku s řetězyGarance

9.12.2022, Ing. Zdeněk Šenovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mám dotaz k sbíhavým místům pro dopravník s řetězy – viz obrázek v příloze.

Emisní limity a pravidla pro schválení typu nesilničních mobilních strojůGarance

27.7.2022, Zdroj: ÚNMZ

Emisní limity a pravidla pro schválení typu nesilničních mobilních strojůNařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU)2016/1628 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o…

Novinky v legislativě pro 25. týden roku 2022Garance

7.7.2022, Zdroj: Fulsoft

Novinky v legislativě pro 25. týden roku 2022Přehled změn právních předpisů v období od 27.6.2022 do 3.7.2022

RAPEX - základní informaceGarance

25.8.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

RAPEX - základní informaceRAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products) je informační systém Evropské komise pro rychlou výměnu informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích na vnitřním trhu Evropské unie s výjimkou farmaceutických…

Porucha na pístovém kompresoru v automobilové výroběGarance

14.6.2021, Zdroj: Vše o průmyslu

Porucha na pístovém kompresoru v automobilové výroběTechnologie Neuron soundware odhalila blížící se poruchu na pístovém heliovém kompresoru pro kalení převodovek v automobilovém průmyslu.

Jak udržet stroje v provozu během prostojů a přerušení dodávky elektrické energieGarance

11.5.2021, Zdroj: Vše o průmyslu

Jak udržet stroje v provozu během prostojů a přerušení dodávky elektrické energieTechnologie zónové bezpečnosti spolu se zdroji nepřerušovaného napájení (UPS) pro zajištění fungování řídicího systému, nabízejí vylepšené možnosti ovládání stroje během odstávek a přerušení dodávek elektrické…

Cena EU za bezpečnost výrobkůGarance

21.4.2021, Zdroj: ÚNMZ

Cena EU za bezpečnost výrobkůCena EU za bezpečnost výrobků je udělována podnikům, které v zájmu ochrany spotřebitelů vyvíjejí mimořádné úsilí. Bezpečnost je pro ně prioritou a požadavky vyplývající z předpisů EU nejen dodržují, ale jdou dokonce i nad jejich…

Nové normy a standardy v systému managementu kvality - 2.částGarance

26.2.2021, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozí části tohoto příspěvku jsme přinesli přehled změn v oblasti standardů týkajících se systémů managementu kvality a dalších. V jeho dalším pokračování přinášíme aktuality z oblasti právních norem, se zaměřením na posuzování shody výrobků. I zde se…

Současné normy pro výrobu strojních zařízení a jejich bezpečnostních součástí s umělou inteligencí nepočítajíGarance

6.1.2021, Zdroj: CONTROL ENGINEERING

Současné normy pro výrobu strojních zařízení a jejich bezpečnostních součástí s umělou inteligencí nepočítajíCE Česko: O průmyslových bezpečnostních systémech s využitím umělé inteligence, ale i o překážkách v jejich implementaci do reálných provozů

ISO 20560: nová mezinárodní norma pro identifikaci obsahu potrubíGarance

23.12.2020, Zdroj: Řízení a údržba průmyslového podniku

ISO 20560: nová mezinárodní norma pro identifikaci obsahu potrubíNová norma ISO 20560 standardizuje identifikaci skrytého a často nebezpečného obsah potrubí v závodech a zařízeních. Společnost Brady již nabízí značení potrubí splňující požadavky normy. Podívejte se na barevné schéma a výstražné symboly podle nové normy a…

Kontejnery na odpad musí splňovat technické parametryGarance

18.12.2020, Zdroj: Česká obchodní inspekce

Kontejnery na odpad musí splňovat technické parametryČeská obchodní inspekce vyhodnotila kontroly kontejnerů na recyklované sklo a pojízdné popelnice.

Bezpečnost robotických pracovišťGarance

22.9.2020, Zdroj: Vše o průmyslu

Bezpečnost robotických pracovišťKombinací technologického rozvoje a nedostatku pracovních sil zažívá robotizace v posledních letech rozmach. Díky novým senzorům a funkcím mohou roboti realizovat stále složitější úlohy a díky tomu, že se průmyslu daří, si mohou koncoví uživatelé dovolit tyto…

Uvádění stabilních hasicích zařízení plynových a samostatných plynných hasiv na trhGarance

4.9.2020, Zdroj: ÚNMZ

Uvádění stabilních hasicích zařízení plynových a samostatných plynných hasiv na trhNa základě dotazů ze strany odborné veřejnosti a dalších zainteresovaných subjektů uvádí ÚNMZ informaci ohledně uvádění stabilních hasicích zařízení plynových a samostatných plynných hasiv na trh na území České…

Nové povinnosti pro revizní technikyGarance

18.4.2019, Ing. Lukáš Turza, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti topičůGarance

15.4.2019, Ing. Lukáš Turza, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žadatel o osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení pro topiče musí mít zácvik v obsluze kotlů příslušné třídy a skupiny a na daný druh paliva pod…

Nové povinnosti na dokumentaci pro provozovatele dle chystaného nařízení vlády pro vyhrazená technická zařízení, která bude nahrazovat vyhlášku č.18/1979 Sb.Garance

11.4.2019, Ing. Lukáš Turza, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové povinnosti na dokumentaci pro provozovatele dle chystaného nařízení vlády pro vyhrazená technická zařízení, která bude nahrazovat vyhlášku č.18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení…

Technická dokumentace strojního zařízení v praxiGarance

26.2.2018, Ing. Lukáš Turza, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejprve je nutné si uvědomit, že v současné době se mění směrnice díky NLF a CLP (nový právní rámec a chemické označení látek a směsí). Vyšel nám nový zákon č.90/2016 Sb. o posuzování shody výrobků a proto je nutné si uvědomit, že strojní zařízení je směrnice…

Komentář k zákonu č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb.Garance

21.9.2017, Ing. Lukáš Turza, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novelizace zákona na posuzování shody stanovených výrobků, kde jsou hlavní změnou tři oblasti, které si zde v krátkosti rozebereme. Novela počítá se zajištěním ochrany zdraví, majetku a bezpečnosti a také s omezením nabídky…

Validace výrobku a prohlášení o shoděGarance

1.9.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rád bych se v souvislosti s validací produktu zeptal na problematiku prohlášení o shodě, resp. posouzení shody. Ve výrobě nám mohou nastat tři dále uvedené případy:

Aktualizace prohlášení o shoděGarance

28.8.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyrábíme výrobky zařazené pod elektrická zařízení nízkého napětí (jako součást systémů MaR), a v této souvislosti dokladujeme zákazníkům Prohlášení o shodě s technickými požadavky ve smyslu z. č. 22/1997 Sb., §14, nařízení vlády č. 17/2003 Sb. a nařízení vlády…

Komentář k nařízení vlády č. 96/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trhGarance

28.4.2017, Ing. Luboš Kotek, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 13. 3. 2017 bylo přijato nařízení vlády č. 96/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh. Toto nařízení vlády bylo zveřejněno ve sbírce zákonů ČR dne 31. 3. 2017 a následně 15. 4. 2017…

Nařízení vlády č. 426/2016 Sb. o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trhGarance

20.3.2017, Ing. Lukáš Turza, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s novým legislativním rámcem a novým zákonem o posuzování shody, došlo i ke změně směrnice ohledně posuzování shody rádiových zařízení, která se musí implementovat do českého nařízení vlády pod č. 426/2016 Sb. V úvodu si projdeme historickým…

Podávání a posuzování žádostí o oznámení subjektů posuzování shodyGarance

20.3.2017, Ing. Lukáš Turza, Zdroj: Verlag Dashöfer

Se změnou legislativy ohledně posuzování shody výrobků, došlo i ke změně požadavků ze strany oznamujícího orgánu v ČR. Oznamující orgán v ČR je Úřad pro technickou normalizaci, státní zkušebnictví a metrologii. Nejprve je nutné si vysvětlit posuzování shody…

Zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trhGarance

16.3.2017, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 3. března. 2016 byl přijat zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, který vstoupil v platnost 31. 3. 2016. S ním byl přijat zákon č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na…

Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponentGarance

30.1.2017, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 18. 4. 2016 bylo vydáno nařízení vlády č. 122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent, které vstoupilo v platnost 20. 4. 2016. Toto nařízení vlády nahradilo nařízení vlády č. 27/2003 Sb. (aktualizované nařízeními vlády č. 127/2004…

Komentář k nařízení vlády č. 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trhGarance

30.1.2017, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 18. 4. 2016 bylo vydáno nařízení vlády č. 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh, které vstoupilo v platnost 20. 4. 2016. Toto nařízení vlády nahradilo nařízení vlády č. 326/2002 Sb., které bylo od 20. 4.…

NV č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných palivGarance

16.1.2017, Ing. Lukáš Turza, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 9. 12. 2002 bylo vydáno nařízení vlády č. 22/2003 Sb., se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv., které vstoupilo v platnost 1. 5.…

Posuzování shody u vybraných výrobkůGarance

13.1.2017, Ing. Lukáš Turza, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády č. 450/2016 Sb. (dále jen ,, NV‚‚), kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších…

NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní OPGarance

9.1.2017, Ing. Lukáš Turza, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 9. 12. 2002 bylo vydáno nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, které vstoupilo v platnost 1. 5. 2004.…

Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trhGarance

28.11.2016, Ing. Lukáš Turza, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Novelizace stávajícího zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobkyGarance

22.11.2016, Ing. Lukáš Turza, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stávající zákon byl novelizován tak, že již nebude obsahovat pojem „Oznámený subjekt”, neboť proces oznámení bude celý probíhat podle nové právní úpravy. Na novou právní úpravu bude stávající zákon 22 odkazovat v případě oznámení k…

Nová legislativa v oblasti posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trhGarance

22.11.2016, Ing. Lukáš Turza, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku jsou uvedeny hlavní důvody, které vedly k zavedení nového právního rámce EU (NLF – new legislativ Framework).

Nový zákon č.90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh - vznik, charakteristika, přehled změnGarance

22.11.2016, Ing. Lukáš Turza, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku jsou představeny nové změny v legislativě ČR v oblasti prokazování shody výrobků a způsob, kterým byl nový právní rámec implementován do české legislativy. Jádro článku tvoří nový zákon č.90/2016…

Komentář k nařízení vlády č. 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trhGarance

1.9.2016, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 18. 4. 2016 bylo vydáno nařízení vlády č. 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh, které vstoupilo v platnost 20. 4. 2016. Toto nařízení vlády nahradilo nařízení vlády č. 464/2005 Sb. (aktualizované nařízením vlády č. 246/2010),…

Komentář k nařízení vlády č. 116/2016 Sb. o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trhGarance

26.8.2016, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 18. 4. 2016 bylo vydáno nařízení vlády č. 116/2016 Sb. o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh, které vstoupilo v platnost 20. 4. 2016. Toto nařízení vlády nahradilo…

Komentář ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchuGarance

2.12.2014, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 29. 3. 2014 byla vydána směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tato směrnice vstoupila v platnost…

Povinnosti provozovatele při provozování technických zařízeníGarance

9.4.2013, Dr. Ing. Rostislav Suchánek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízením vlády č. 101/2005 Sb., ze dne 26. ledna 2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, má povinnost zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti…

Bezpečnost provozovaných strojních zařízení

27.8.2009, Zdroj: Bozp Info

Bezpečnost provozovaných strojních zařízeníV souladu s požadavky zákonných předpisů musí být dosažení adekvátní úrovně bezpečnosti strojních zařízení neoddělitelnou součástí podnikatelské strategie zaměstnavatele a v žádném případě nesmí být realizace potřebných bezpečnostních opatření podřízena čistě…

Nahrávám...
Nahrávám...