dnes je 3.10.2022

Optimální využití jednorázových dřevěných palet a jiných dřevěných obalůGarance

16.6.2022, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Optimální využití jednorázových dřevěných palet a jiných dřevěných obalů: existuje vůbec?

Výběr, hodnocení a monitorování dodavatelůZáznamGarance

10.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:05:42

On-line seminář je určen pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě.

Přístupné pro: Quality management profi plus

Směrnice OŽP (vzor)Garance

24.10.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky ČSN EN ISO 9001:2016Garance

2.11.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klasifikace zjištění: A - akceptovatelné, D - doporučení, C - požadavek na nápravu, NA - není aplikováno

Porovnání kapitoly 6 normy ISO 14001:2015 a ISO 9001:2015 - příkladyGarance

18.12.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Porovnáme-li stejné články kapitoly 6 obou nových norem, uvidíme rozdíl ve struktuře zejména ve čl. 6.1. Rozdílné jsou také požadavky na dokumentované informace.

Jaký je rozdíl mezi politikou kvality dle nové normy ISO 14001:2015 a ISO 9001:2015 - příkladGarance

14.12.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Srovnejme články obou norem – nová verze ISO 14001 je v tomto ohledu náročnější:

Implementace nových požadavků norem ISO 14001 a ISO 9001 do stávajících procesů organizace - příkladyGarance

11.12.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud se týká vlastní implementace nových požadavků norem ISO 14001 a ISO 9001 do stávajících procesů v organizaci, jedná se o jeden z nejdůležitějších kroků v rámci „přechodu”. Může být proto užitečné zmapovat si, v jakých procesech naší organizace se…

Porovnání struktury čl. 4.4 norem ISO 14001 a ISO 9001Garance

7.12.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším rozdílem ČSN EN ISO 14001:2016 od ČSN EN ISO 9001:2016 je, že článek 4.4 obsahuje daleko méně požadavků. Nejsou zde přesněji specifikovány požadavky na procesy a jejich vzájemné vazby, ale oproti dosavadní verzi ISO 14001 se vůbec poprvé v EMS objevuje…

Revize normy ISO 14001:2015 - 10. Část - ZlepšováníGarance

30.10.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 10 navazuje na původní kap. 4.5.3 (Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření). Kromě tohoto přesunu se v zásadě změny týkají pouze přesnějších formulací požadavků. K výraznější změně patří úprava týkající se preventivních opatření. To je…

Revize normy ISO 14001:2015 - 9. Část - Hodnocení výkonnosti (2. díl)Garance

19.9.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek obsahuje požadavky původně stanovené ve stávajícím čl. 4.5.5 (Interní audit), nově rozdělený (stejně jako u ISO 9001:2015) do dvou samostatných článků 9.2.1 a…

Revize normy ISO 14001:2015 - 9. Část - Hodnocení výkonnosti (1. díl)Garance

12.9.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 9 se skládá z článků přesunutých z kap. 4.5 původní verze normy (Kontrola), kromě řízení záznamů, které je přesunuto ze čl. 4.5.4 (Řízení záznamů) do nynějšího čl. 7.5.2 (Vytváření a aktualizace dokumentovaných informací) v rámci části „Podpora”. Dále…

Revize normy ISO 14001:2015 - 8. Část - Provoz (2. díl)Garance

15.6.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 8 obsahuje původní dvě hlavní části normy ISO 14001:2004 – řízení provozu a havarijní připravenost, tedy upravené individuální požadavky specifické pro systém environmentálního managementu. Tato kapitola se podstatně liší svým obsahem v obou…

Revize normy ISO 14001:2015 - 8. Část - Provoz (1. díl)Garance

8.6.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 8 obsahuje původní dvě hlavní části normy ISO 14001:2004 – řízení provozu a havarijní připravenost, tedy upravené individuální požadavky specifické pro systém environmentálního managementu. Tato kapitola se podstatně liší svým obsahem v obou…

Revize normy ISO 14001:2015 - 7. Část - Podpora (1. díl)Garance

18.5.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 7, stejně jako v případě revize ČSN EN ISO 9001:2016, nezahrnuje příliš významných změn. Má sice na první pohled také relativně novou podobu, ve skutečnosti jde ale o souhrn jednotlivých požadavků různých částí původní normy, týkajících se společného…

Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ISO 14001:2015Garance

7.6.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Revidovaná ISO 14001 obsahuje 10 kapitol, z nichž některé mají oproti předchozímu vydání relativně více strukturovaný obsah. Vlastní požadavky začínají kapitolou 4 (kontextem), nyní se jim tedy věnuje 7 samostatných kapitol, což je velká změna oproti…

Revize normy ISO 14001:2015 - očekávaný přínosGarance

19.5.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Očekávaný přínos – nejnovější trendy a propojení systémů řízení

Revize normy ISO 14001:2015 - nová struktura dle Annex SLGarance

16.5.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stejně jako v případě ISO 9001 byly i při tvorbě revize ISO 14001 příslušnou technickou subkomisí (ISO/TC 207/SC 1 Environmental management systems), dodržovány následující zásady:

Revize normy ISO 14001:2015 - úvodGarance

16.5.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Systémy environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a jejich využití při řízení firmy

Revize normy ISO 14001:2015 - nové požadavky a požadavky, které „zmizely"Garance

16.5.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové požadavky – porozumění kontextu organizace, přístup na základě zvažování rizik a příležitostí, životní cyklus výrobku a služby:

Moderní přístup k podnikové ekologii - od kontroly k prevenci

27.2.2015, Zdroj: TÜV SÜD

Moderní přístup k podnikové ekologii - od kontroly k prevenciJedním z obecných principů manažerské práce je princip prevence, prakticky vyjádřený „pravidlem deseti“: Náklady na prevenci jsou desetinou nákladů na nápravu nedostatku a setinou nákladů na odstranění škod vzniklých z neřešených…

Ekologické vlivy vlastního výrobního závodu

27.2.2015, Zdroj: Katedra vozidel a motorů

Ekologické vlivy vlastního výrobního závoduHlavní ekologické vlivy, kterými výrobní závod ovlivňuje životní prostředí, mohou být rozděleny do dvou skupin, a to na vlivy pasivní a vlivy dynamické. Pasivní vlivy vznikají tím, že objekt zaujímá na konkrétním místě určitý prostor, odčerpává místní zdroje a…

Nahrávám...
Nahrávám...