dnes je 22.6.2024

Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci - 10 ZlepšováníGarance

4.3.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 10 (NOVÁ) navazuje na původní kap. 4.5.3 OHSAS (Vyšetřování incidentu, neshoda, nápravné opatření a preventivní opatření). Skládá se ze tří ucelených dílů, v nichž jsou obsaženy požadavky na incidenty a neshody, nápravná opatření a zlepšování.…

Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci - 9 Hodnocení výkonnostiGarance

25.2.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 9 se skládá z článků kap. 4.5 OHSAS (Kontrola), kromě řízení záznamů, které je místo dosavadního čl. 4.5.4 OHSAS (Řízení záznamů) součástí nynějšího čl. 7.5.2 normy ISO 45001 (Vytváření a aktualizace dokumentovaných informací); a kromě čl. 4.5.3 OHSAS…

Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci - 8 ProvozGarance

18.2.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 8 obsahuje dvě původní hlavní části OHSAS 18001 z hlediska řízení provozu a havarijní připravenosti, tedy upravené individuální požadavky specifické pro systém managementu BOZP. Zčásti ale obsahuje i požadavky OHSAS v oblasti identifikace nebezpečí,…

Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci - 7 PodporaGarance

11.2.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 7, stejně jako v případě revize ČSN EN ISO 14001:2016, představuje souhrn jednotlivých požadavků různých částí původního standardu OHSAS, týkajících se společného tématu (zdrojů potřebných pro plánování a realizaci veškerých činností v organizaci) do…

Jak řeší bezpečnost práce nová norma ČSN ISO 45001:2018, a přechod z OHSAS 18001 na nové požadavkyGarance

5.12.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V listopadu začala platit v české soustavě norem ČSN ISO 45001:2018, která stanovuje požadavky na systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vzhledem ke skutečnosti, že standard OHSAS 18001 byl v posledních letech stále používanější zejména…

Zpráva z interního audituGarance

2.11.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Implementace a provoz - Čl. 4.4 (Vyhrazená zdvihací zařízení)Garance

14.5.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nyní se budeme věnovat novému tématu, a to vyhrazeným zdvihacím zařízením.

Implementace a provoz - ČL. 4.4 (Vyhrazená tlaková zařízení)Garance

5.11.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Další část tohoto odstavce se bude věnovat problematice vyhrazených technických zařízení se zaměřením na vyhrazená tlaková zařízení.

Implementace a provoz - ČL. 4.4 (Práce ve výškách)Garance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jelikož každým rokem vznikají často ve stavebnictví a při montážních činnostech při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou pracovní úrazy, je nutno považovat tuto oblast řízení provozu BOZP (i ve smyslu normy OHSAS) za velmi rizikovou, a tudíž hodnou naší…

Implementace a provoz - ČL. 4.4. (Svařování)Garance

9.2.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V další části tohoto oddílu se budeme věnovat problematice svařování.

Jednotlivé prvky SMBOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008Garance

1.11.2011, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozí části jsme porovnali souhrnným a přehledným způsobem změny v oblasti systému managementu BOZP tak, jak je přinesla revize specifikace OHSAS 18001:1999, respektive vydání normy ČSN OHSAS 18001:2008. Nyní postupně uvedeme s podrobnějším…

ČSN OHSAS 18002:2009: Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007Archiv

12.10.2009, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak bylo avizováno před časem v čl. 2/2.4 této příručky, po několika etapách posouzení pracovních návrhů, zpracování připomínek, jejich zvážení a zapracování vyšla konečně dlouho očekávaná norma přímo navazující na OHSAS 18001:2007, a to ČSN OHSAS…

Nové požadavky na SMBOZPGarance

7.7.2008, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozích odstavcích jsou stručně popsány jednotlivé požadavky specifikace OHSAS 18001:1999, dosud používané jako základ pro ty organizace, které chtěly využít tento systémový nástroj prevence v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při…

Revize OHSAS 18001:2007Archiv

15.10.2007, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Již delší dobu se mezi odbornou veřejností objevují informace o připravované revizi specifikace OHSAS 18001:1999, kterou znají představitelé managementu mnohých firem jako jeden ze systémových nástrojů pro řízení oblasti bezpečnosti práce a ochrany…

Příklady realizaceGarance

22.11.2006, Ing. Pavlína Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této části budeme popisovat konkrétní příklady řešení jednotlivých výše uvedených požadavků SMBOZP, sankce, které připadají v úvahu v případě nedodržení (legislativních) požadavků na tuto oblast, dále příklady auditování SMBOZP včetně neshod,…

Nahrávám...
Nahrávám...