dnes je 13.6.2024

Šest příkladů, jak platformy vzájemně propojující pracovníky rozšiřují možnosti automatizace provozů

13.5.2024, Zdroj: Vše o průmyslu

Šest příkladů, jak platformy vzájemně propojující pracovníky rozšiřují možnosti automatizace provozůPlatformy sloužící k propojení pracovníků mohou pomoci zvýšit úroveň bezpečnosti a produktivity zaměstnanců v továrně budoucnosti, jelikož jim poskytnou lepší přehled díky informacím získaným v reálném…

Flexibilní způsob vyřizování objednávek a využívání prostorových kapacit v rámci e-commerce

15.4.2024, Zdroj: Vše o průmyslu

Flexibilní způsob vyřizování objednávek a využívání prostorových kapacit v rámci e-commerceÚspěšný systém vyřizování objednávek v oblasti e-commerce zahrnuje pečlivě naplánované procesy, optimalizované využití prostorových kapacit, škálovatelnost provozních činností a vysoce efektivní…

Firmy přijímají roboty bez strategie automatizace, tvrdí studie

22.3.2023, Zdroj: Vše o průmyslu

Firmy přijímají roboty bez strategie automatizace, tvrdí studiePouze 1 z každých 10 instalací robotů je založena na automatizační strategii, což vede k promarněným příležitostem. Strategie s plánem je pro podniky zásadní pro maximalizaci dlouhodobé hodnoty automatizace. Přesně toto vychází z průzkumu provedeném…

Nová ekonomika založená na projektechGarance

13.7.2022, Zdroj: iso.org

Nová ekonomika založená na projektechStále více podniků využívá sílu projektů k podpoře sociálních a ekonomických výhod. Normy jsou praktické ohledně budoucnosti práce.

Měření, analýzy a zlepšování v systému kvalityZáznamGarance

13.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:01:21

On-line seminář je určen pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě.

Přístupné pro: Quality management profi plus

Systém protikorupčního managementu dle ISO 37001:2016Garance

27.8.2020, Ing. Veronika Soukupová, Zdroj: s-cope

Systém protikorupčního managementu dle ISO 37001:2016Korupce je fenomén provázející nás asi od nepaměti. Každopádně se shodneme, že je hrozbou jak pro firmu samotnou, tak pro národní hospodářství jako celek.

Závazek mlčenlivosti do smlouvyGarance

2.11.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstavec: Bezpečnost informací (lze použít i formou dodatku ke stávající smlouvě)

Přezkoumání systému managementu vedenímGarance

4.6.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době realizujeme v naší organizaci přechod na požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, nyní jsme ve fázi zpracování „Management review”. Zajímalo by nás, zda k bodu „Výkonnost procesů a shoda produktů a služeb” je třeba provádět přezkoumání výkonnosti VŠECH…

Nestrannost interního auditoraGarance

25.4.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Interní audit (např. kvality nebo environmentu) lze v organizaci provést vlastním interním auditorem (tedy zaměstnancem) s výjimkou oblastí, za které onen konkrétní člověk odpovídá. V praxi se ale setkáváme s názorem, že z důvodu nedostupnosti kompetentních…

Spokojenost zákazníkaGarance

9.2.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné redukovat zjišťování spokojenosti zákazníků na řešení reklamací a stížností v případě malého podniku s velkým množstvím malých zákazníků?

Systém managementu bezpečnosti informacíGarance

9.2.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

ISMS (zkratka pochází z anglického Information Security Management Systems - viz norma ISO/IEC 27001/2006, která nahradila britskou normu BS 7799-2 z prosince 2004) je, zjednodušeně řešeno, systém řízení činností souvisejících s pořizováním, …

Metodika SIX SIGMA a nová norma ISO 13053:2011Garance

1.11.2011, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezinárodní organizace ISO vydala dne 17. 8. 2011 dvě nové normy týkající se již dlouhodobě známé a používané metodiky Six Sigma. Připomeňme si, že jde o přístup ke zlepšování kvality produktů a procesů prostřednictvím týmové práce. Účelem této metodiky je…

Nový technický dokument CFCS 2002:2011Archiv

22.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Již v několika částech této příručky jsme informovali o oborových směrnicích, které se týkají systému řízení a požadavků na procesní řízení v jednotlivých oborech. Jedním z nich je také tzv. spotřebitelský řetězec lesních produktů, který se do této…

Nová norma ČSN EN 31010:2011 - management rizik - techniky posuzování rizikArchiv

22.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na několika místech této příručky (např. v Systému managementu bezpečnosti informací, ale i v Systému managementu BOZP) jsme se již několikrát věnovali tématu analýzy a řízení rizik. Pro zajímavost tedy přinášíme informaci o další relativně nové…

Připravovaná revize normy ISO 19011, určená pro oblast auditováníArchiv

20.4.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odborná veřejnost s napětím očekává, a to již několik dlouhých měsíců, jaká nakonec bude definitivní podoba dlouho připravované změny, resp. revize, normy ISO 19011. Připomeňme si, že její zatím poslední verze vyšla v ČR v roce 2003 pod názvem ČSN…

Systémy managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009Archiv

24.1.2011, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Systematická péče o kvalitu poskytovaného produktu je v současné době neodmyslitelnou součástí každého seriózního podnikatelského záměru, uskutečněného v jakékoliv organizaci. Aby byl podnikatelský záměr úspěšný, musí výsledek jeho realizace…

Neomezené uchovávání dat vede k nákladným chybám při správě informací

13.9.2010, Zdroj: businessworld.cz

Neomezené uchovávání dat vede k nákladným chybám při správě informacíSymantec zveřejnil výsledky svého průzkumu 2010 Information Management Health Check Survey, který upozorňuje na skutečnost, že většina organizací se neřídí vlastními doporučeními pro oblast správy…

Systém managementu s využitím ČSN EN ISO/IEC 17025 - příkladyGarance

29.1.2010, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V minulé části jsme se zabývali požadavky uvedené normy na systém managementu ve zkušební laboratoři spolu s komentářem k jednotlivým ustanovením a některými praktickými zkušenostmi. Dnes si ukážeme na jednotlivých příkladech naplňování některých…

Zastřešující report pro vedení strojírenského podniku menší až střední velikostiGarance

29.1.2010, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mít všechny důležité a srozumitelně vyjádřené relevantní podnikové informace v jednom komplexním dokumentu (dále jen reportu) je nezbytným cílem každého řídícího pracovníka - manažera. Přínosem historického porovnání údajů z tohoto dokumentu jsou…

Modelování procesůGarance

29.1.2010, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Činnosti v organizaci musí být přiměřeně řízeny, aby přinášely dostatečné efekty, důležité pro existenci a další rozvoj. Zatímco jednoduché zakázky na úrovni živnostenského podnikání stačí sledovat jen přes účetní evidenci (technologii živnostník…

Modelování procesů

29.1.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer - Management procesů

Modelování procesůČinnosti v organizaci musí být přiměřeně řízeny, aby přinášely dostatečné efekty, důležité pro existenci a další rozvoj.

Systém managementu s využitím ISO/IEC 17025Garance

12.10.2009, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každá z činností, které zahrnujeme pod pojem služby, má určité specifické požadavky a odlišnosti, management kvality je však shodný. Jestliže je tedy v této kapitole za reprezentanta služeb zvolena zkušební laboratoř, lze uvedené informace…

Systém managementu kvality ve službáchGarance

12.10.2009, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ucelený a dobře fungující systém řízení kvality je jedním ze základních předpokladů úspěšnosti každé organizace, působící v oblasti služeb. Zvláště v dnešní obtížné době je důležité využít všechny možnosti, zvyšující konkurenceschopnost organizace…

Stanice pro procesní řízení

31.8.2009, Zdroj: Automatizace

Stanice pro procesní řízeníSpolečnost ZAT, a. s., vyvinula pro procesní úroveň řízení technologických procesů vlastní řešení, které je založené na programovatelném logickém automatu, systému pro tvorbu aplikačního softwaru Pertinax2007 a projektové databázi…

Vztah distribučních procesů k dalším podnikovým procesům

14.8.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řízení výroby je činnost, která tradičně spadá pod úsek výroby. Jen málo podniků tuto činnost zařazuje pod logistiku.

Kontrolní zpětná vazbaGarance

20.7.2009, Ing. Ivor Poprach, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po stanovení výchozí ceny produktu spolu s termínovými a dalšími informacemi (vytvoření nabídky) se v ideálním případě zákazník s podmínkami ztotožní a podnik začne s výrobou. V opačném případě dochází k cenovým jednáním a úpravám předkalkulace…

Management procesů s využitím systémových noremGarance

20.7.2009, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecný popis, resp. definici procesu uvádí úvodní část kap.  3/2  této příručky. Připomeňme si, co říká definice procesu vycházející z norem řady ISO…

Strojní sazba (skupiny strojů) - výpočet nákladu normohodiny Nh strojní skupiny - náklad strojeGarance

20.7.2009, Ing. Ivor Poprach, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náklad Nh strojní skupiny - náklad stroje - CNhstroj se stanoví relativně jednoduchým způsobem.

Mzdová sazba - výpočet nákladu normohodiny Nh mzdové třídy výrobních dělníků - náklad lidské složky práce (nositel režijních nákladů)Garance

20.7.2009, Ing. Ivor Poprach, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako „nositel“ režií se uvažuje odvedená Nh u výrobních dělníků, to znamená, že součástí nákladu lidské složky práce je relevantní podíl režijních nákladů. Fakt, že „nositelem“ režií je odvedená Nh u výrobních dělníků, má několik výhod. Předně -…

Stanovení nákladu výrobní časové jednotky Nh (normohodiny) pro jednotlivé výrobní technologické operace jako podkladu pro stanovení výchozí ceny produktu (včetně kontrolní zpětné vazby)Garance

20.7.2009, Ing. Ivor Poprach, Zdroj: Verlag Dashöfer

I v dnešní době existuje mnoho podniků, kde jsou ceny produktů tvořeny na základě odhadů, případně starších či neaktuálních propočtů, a to z mnoha důvodů. Tvorba správných cen produktů je nezbytná pro získání zakázek, o kterých je/bude v rámci…

Obecná kompozice nákladu výrobní časové jednotky Nh pro jednotlivé výrobní technologické operaceGarance

20.7.2009, Ing. Ivor Poprach, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při položení otázky, co tvoří celkový náklad výrobní časové jednotky Nh (Nh - normohodinou se rozumí technologem předepsané množství výrobních úkonů na jednu hodinu), každého napadne, že zejména mzdové náklady výrobních dělníků, náklady na stroj…

Použití nákladu výrobní časové jednotky Nh pro jednotlivé výrobní technologické operace při stanovení výchozí ceny produktuGarance

20.7.2009, Ing. Ivor Poprach, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předkalkulaci produktu pro stanovení výchozí ceny produktu tvoří zejména tyto položky:

Teoretické základy pro zlepšování procesů

7.7.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné úrovni rozvoje a reálné implementace nejnovějších výsledků výzkumu v oblasti výroby, služeb a ostatních sektorů v působnosti vytváření a spotřeby národního produktu (veřejná a státní správa …), je již nemyslitelné nevyužívat vědeckých…

Plánování velikosti výrobní dávky (Lot sizing)

22.6.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Velmi důležitou otázkou řízení zásob a „hladkého výrobního toku“ (Loan Manufacturing) je stanovení rozpracovaných množství (výrobních, či dopravních dávek), která prochází jednotlivými částmi výrobního systému. Jde o to, aby se minimalizovaly…

Systémové pojetí obchodního provozu a obchodní technologie

30.3.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cestu zboží ke spotřebiteli zajišťuje logistický řetězec, na jejímž konci stojí maloobchodní provozní jednotky, které získávají zboží buď od velkoobchodu nebo přímo od výrobce.

Logistický controllingGarance

22.1.2009, Prof. Ing. František Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výstavbou komplexní soustavy kalkulace nákladů, systému logistických ukazatelů i výkonů je možno dosáhnout vysoce aktuálního způsobu fungování logistických jevů a procesů. Kromě toho se dosahuje explicitního vyjádření kauzálního vztahu (příčin a…

Norma ISO 9001:2008 vyšla 13. 11. 2008, přechodné období již probíháArchiv

22.1.2009, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu roku 2008 jsme již čtenáře v předchozích aktualitách upozorňovali na připravované 4. vydání (ed. 4) normy ISO 9001, které ruší a nahrazuje třetí vydání z roku 2000 (ISO 9001:2000). Nyní tedy byla tato (v pořadí již třetí) revize vydána, a…

Jaké směrnice musíme mít z hlediska jakosti, ale i z hlediska právního např. bezpečnost práce, aby prošla certifikací ISO.

29.10.2008, Verlag Dashöfer, spol. s r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěla bych se zeptat, jaké směrnice musí mít z hlediska jakosti, ale i z hlediska právního např. bezpečnost práce, aby prošla certifikací ISO.

Řízení procesů služebGarance

13.10.2008, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nyní navážeme přehledem činností, které patří k řízení procesů služeb, i když toto uspořádání (resp. rozdělení procesů) je samozřejmě zjednodušující. Jednak se některé fáze časově překrývají a nelze striktně požadovat, aby se řadily za sebou přesně…

Výrobní plánováníGarance

13.10.2008, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úkolem výrobního plánování je vytvoření podmínek pro zajištění technicky bezporuchového a hospodárného průběhu výrobního procesu při současném zabezpečení příznivých pracovních podmínek - z hlediska procesního přístupu jde o plánování vhodných a…

Teorie managementu procesůGarance

13.10.2008, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Procesem rozumíme účelně a logicky vytvořenou posloupnost činností, kterými se mění vstupy na plánované výstupy, jež vykazují efekt pro zákazníka; přitom se využívají vhodné a přiměřené…

Vývoj standardů pro management konfiguraceGarance

13.10.2008, RNDr. Milan Čepera, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro lepší porozumění managementu konfigurace je dobré podívat se na jeho samé začátky. Management konfigurace se stal samostatnou disciplínou koncem 60. let 20. století. Vláda USA nechala v této době vytvořit sérii standardů, označenou jako série s…

Přizpůsobivost výrobních systémůGarance

13.10.2008, Doc. Ing. Leoš Bumbálek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při rozhodování o výrobním systému se vychází zpravidla z těchto podkladů:

Plánování a řízení výrobyGarance

13.10.2008, Doc. Ing. Leoš Bumbálek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro dosažení požadovaných cílů výrobního podniku musí být navržen takový výrobní systém, který by zabezpečoval funkční požadavky výrobků. Současně musí být brána v úvahu i skutečnost, jaká omezení mohou bránit vlastní realizaci. Takový návrh je…

Vymezení významu etapy návrhu a vývojeGarance

13.10.2008, RNDr. Milan Čepera, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Potřeba přijít na trh s novým produktem je diktována nutností uspět mezi konkurencí. Je několik typů nových produktů (viz http://en.wikipedia.org/wiki/New_product_development) - od úplně nových, přes modernizace až k tvorbě nových produktových řad…

Nahrávám...
Nahrávám...