dnes je 21.7.2024

Pět hlavních trendů v robotice pro rok 2023

22.2.2023, Zdroj: Vše o průmyslu

Pět hlavních trendů v robotice pro rok 2023Počet průmyslových robotů instalovaných po celém světě dosáhla nového rekordu zhruba 3,5 milionu kusů – hodnota instalací dosáhla odhadem 15,7 miliardy USD. Mezinárodní federace robotiky analyzuje 5 hlavních trendů utvářejících robotiku a automatizaci v…

Design for Six Sigma (Roadmap)ZáznamGarance

29.8.2022, Ing. Jaroslav Schwarz, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:40:16

Design for Six Sigma (DFSS) je metoda řízení podnikových procesů související s tradiční Six Sigma. Používá se v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou finance, automotive, marketing, strojírenství, zpracovatelský průmysl, nakládání s odpady nebo…

Přístupné pro: Quality management profi plus

Moderní konstrukce strojů: proč musíme změnit vnímání, abychom překlenuli propast v dovednostech

7.9.2021, Zdroj: Vše o průmyslu

Moderní konstrukce strojů: proč musíme změnit vnímání, abychom překlenuli propast v dovednostechV této digitalizované době je snadné přehlédnout zázraky moderní strojní výroby. Všichni si uvědomujeme, kolik času denně strávíme u obrazovek, ale jen málokdo přemýšlí o tom, kolikrát denně se setkáváme se sériově vyráběným zbožím – nebo se stroji,…

Statistická regulaceGarance

15.2.2017, Ing. Barbora Stieberová, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Statistická analýza a regulace výrobního procesuGarance

23.1.2017, Ing. Barbora Stieberová, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymezení významu etapy návrhu a vývojeGarance

13.10.2008, RNDr. Milan Čepera, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Potřeba přijít na trh s novým produktem je diktována nutností uspět mezi konkurencí. Je několik typů nových produktů (viz http://en.wikipedia.org/wiki/New_product_development) - od úplně nových, přes modernizace až k tvorbě nových produktových řad…

Vývoj standardů pro management konfiguraceGarance

13.10.2008, RNDr. Milan Čepera, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro lepší porozumění managementu konfigurace je dobré podívat se na jeho samé začátky. Management konfigurace se stal samostatnou disciplínou koncem 60. let 20. století. Vláda USA nechala v této době vytvořit sérii standardů, označenou jako série s…

Vykazování stavu konfiguraceGarance

11.1.2007, RNDr. Milan Čepera, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vykazování stavu konfigurace je proces vytvoření a udržování databáze informací nezbytných k provádění managementu konfigurace, jehož cílem je poskytovat důvěryhodné zdroje informací pro podporu všech činností v projektech nebo zakázkách. Mohou to…

Prověrky (audity) konfiguraceGarance

11.1.2007, RNDr. Milan Čepera, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Audity konfigurace mají stanovit, zda bylo v procesu vývoje systému dosaženo požadavků na provedení a zda existuje předepsaná dokumentace pro systém nebo zda auditovaná položka je ve shodě s předloženými požadavky (smluvními, požadavky specifikací…

Identifikace konfiguraceGarance

11.1.2007, RNDr. Milan Čepera, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V následující části kapitoly 11 budeme předpokládat, že smlouva na dodávku produktu definuje u obou smluvních stran osobu odpovědnou za technickou realizaci. Na straně odběratele produktu ji budeme nazývat manažer projektu odběratele a na straně…

Řízení konfiguraceGarance

11.1.2007, RNDr. Milan Čepera, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Řízení konfigurace je postup používaný dodavatelem a manažerem projektu odběratele k řízení přípravy, odůvodnění, vyhodnocení, koordinování, nakládání a zavedení navrhovaných technických změn (odchylek a výjimek) ve vztahu k ovlivněným položkám…

Validace návrhuGarance

22.11.2006, RNDr. Milan Čepera, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vojskové zkoušky jsou nástrojem resortu MO k tomu, aby se vyzkoušely vlastnosti prototypu (vyvíjeného produktu) v reálných podmínkách blízkých bojovému nasazení. Umožní prověřit obsluhu zařízení a posoudit veškerou dokumentaci potřebnou k výcviku…

Proces managementu konfiguraceGarance

22.11.2006, RNDr. Milan Čepera, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo zmíněno výše, v životním cyklu produktu je definován proces, který je součástí procesů v projektu (v oblasti informačních technologií je považován pouze za podpůrný proces). Je to proces managementu …

Vstupy do procesu návrhu a vývojeGarance

22.11.2006, RNDr. Milan Čepera, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Etapa návrhu a vývoje má za úkol dovést myšlenky z předchozích etap koncepce a definice projektu až do fáze hmotného výstupu realizovaného s konkrétními a očekávanými vlastnostmi a parametry. V této etapě se převádí představy uživatele…

Ověřování návrhuGarance

22.11.2006, RNDr. Milan Čepera, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Po přezkoumání vstupů pokračuje etapa vývoje tím, že se požadavky na systém (produkt) podrobně rozpracují na jednotlivé technické požadavky, čímž se stanoví určitá referenční úroveň (základní úroveň) všech funkčních a fyzických charakteristik. K…

Nahrávám...
Nahrávám...