dnes je 23.7.2024

Input:

281/2009 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, ve znění účinném k 1.4.2024

č. 281/2009 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, ve znění účinném k 1.4.2024
ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
153/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
v čl. CLII ruší bod 1
350/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší část sto dvacátou čtvrtou
456/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část sedmou
466/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
ruší část sto sedmdesátou pátou
165/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část sto padesátou druhou
201/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
ruší část sto šestou
255/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část desátou
496/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část čtrnáctou
164/2013 Sb.
(k 21.6.2013)
ruší část osmdesátou
229/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část sto sedmdesátou sedmou
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
ruší část sto třicátou čtvrtou
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část sedmnáctou
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část sedmnáctou
224/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
ruší část sto šedesátou třetí
242/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
ruší část dvacátou třetí
297/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
ruší část sedmdesátou šestou
323/2016 Sb.
(k 18.10.2016)
ruší část třicátou devátou
170/2018 Sb.
(k 1.12.2018)
ruší část sto dvacátou devátou
110/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
ruší část šedesátou pátou
541/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší část devadesátou sedmou
283/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ruší část sto sedmdesátou druhou
185/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
ruší část osmdesátou třetí
30/2024 Sb.
(k 1.4.2024)
ruší část padesátou šestou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna občanského soudního řádu
Čl. I
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb. a zákona č. 709/2008 Sb., se mění takto:
1. Za § 200m se vkládá nový § 200n, který včetně nadpisu zní:
㤠200n
Řízení o nahrazení souhlasu zástupce Komory daňových poradců k seznámení se s
Nahrávám...
Nahrávám...