dnes je 16.6.2024

Input:

Aktuální otázky k prosazování shody strojních zařízení

9.4.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.15
Aktuální otázky k prosazování shody strojních zařízení

Dr. Ing. Rostislav Suchánek

Otázka č. 1

V rámci restrukturalizace firmy došlo k přestěhování strojů ze zahraničních poboček do naší pobočky. Byly k nám přesunuty stroje z firem v SRN a z USA. Co musejí splňovat tyto stroje, aby mohly být uvedeny do provozu v ČR?

Odpověď

Odpověď:
Vzhledem k místu původu strojů je vhodné rozdělit odpověď na dvě části.

  1. Stroje ze SRN

    Pro stroje, které byly přestěhovány ze SRN, se v podstatě nic nemění. Byly přestěhovány v rámci jednotného trhu EU, a proto pokud splňovaly požadavky na provoz v SRN, budou je splňovat i v ČR. Pro tento přesun platí podobná pravidla, jako kdybyste přestěhovali stroje z jiného místa v ČR.

    Stroje mladší 10-ti let, na něž se dosud vztahuje odpovědnost jejich výrobce, který na ně vystavil prohlášení o shodě, musejí odpovídat (z hlediska bezpečnosti) stavu, v jakém byly uvedené na trh.

    Pro stroje starší 10-ti let platí požadavky uvedené v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., (kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí). Toto nařízení vlády převzalo do legislativy ČR evropskou směrnici 89/655/EHS.

  2. Stroje z USA

    U strojů dovezených z USA jako z třetí země (země mimo EU) je situace odlišná. Tyto stroje se považují za stroje nově uvedené na trh a musejí splnit požadavky pro uvádění strojních zařízení na trh v EU. Bez ohledu na jejich stáří musejí tyto stroje splnit požadavky pro strojní zařízení, jež jsou platné v době jejich uvedení do provozu v zemi EU. V současné době musejí splnit požadavky nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (směrnice 2006/42/ES).

Otázka č. 2

Máme záměr koupit do naší firmy výrobní linku z Číny. Tato linka bude mít označení CE a prohlášení o shodě vystavené v Číně. Je toto prohlášení o shodě a označení CE platné? Jsou s nákupem stroje z Číny spojena nějaká rizika z pohledu legislativy?

Odpověď

Odpověď:
Výrobce ze země mimo EU může přímo uvést strojní zařízení na trh EU, vystavit a podepsat ES prohlášení o shodě a strojní zařízení označit značkou CE. Tím výrobce deklaruje, že strojní zařízení splňuje všechny odpovídající základní požadavky příslušných předpisů EU. Výrobce musí v ES prohlášení o shodě vždy uvést jméno a adresu osoby usazené v EU, která je oprávněna sestavit technickou dokumentaci nebo příslušnou technickou dokumentaci. Tato osoba pověřená sestavením technické dokumentace jako taková ale neodpovídá za návrh, konstrukci nebo posouzení shody strojního zařízení, za vypracování dokladů obsažených v technické dokumentaci, za připojení označení CE ani za vypracování a podpis ES prohlášení o shodě.

Pokud bude strojní zařízení skutečně splňovat veškeré základní požadavky, jež se na něj vztahují, tak nemusí být při dovozu stroje z Číny (nebo z jiné země mimo EU) žádný rozdíl proti dovozu stroje z EU. Ve skutečnosti je tento rozdíl

Nahrávám...
Nahrávám...