dnes je 16.7.2024

Input:

Analýza blokového diagramu bezporuchovosti (RBD)

28.6.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.4.4 Analýza blokového diagramu bezporuchovosti (RBD)

Prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Analýza blokového diagramu bezporuchovosti (RBD - Reliability Block Diagram) je metoda analýzy systému. Diagram RBD je grafická reprezentace logické struktury systému v podobě podsystémů a/nebo součástí. To umožňuje, aby byly cesty úspěchu (funkceschopného stavu) reprezentovány tak, jak jsou bloky (podsystémy/součásti) logicky propojeny.

Použití

Blokové diagramy jsou mezi prvními úkoly dokončenými během etapy vymezení produktu. Mají být vypracovány jako součást vývoje počáteční koncepce. Práce na nich mají být zahájeny, jakmile existuje vymezení programu, a mají být dokončeny jako součást analýzy požadavků a mají se neustále rozšiřovat do větších úrovní podrobnosti, jakmile budou k dispozici data, aby bylo možné činit rozhodnutí a provádět optimalizace nákladů a přínosů.

Klíčové prvky

K vypracování diagramu RBD mohou být použity různé techniky kvalitativní analýzy. Stanoví se úspěch (funkceschopný stav) systému. Systém se rozdělí do vhodných funkčních bloků podle účelu analýzy bezporuchovosti. Některé bloky mohou představovat dílčí struktury systému, které jsou postupně reprezentovány jinými diagramy RBD (redukce systému).

Provedou se kvalitativní analýzy; pro kvantitativní vyhodnocení diagramu RBD jsou k dispozici různé metody. V závislosti na typu struktury (redukovatelná, či neredukovatelná) se pro předpověď hodnot ukazatelů bezporuchovosti a pohotovosti vypočtených ze základních dat o součástech mohou uplatnit jednoduché booleovské techniky, pravdivostní tabulky a/nebo analýza cest a soustavy řezů.

Výhody

Diagramy lze často vypracovat téměř přímo z funkčního diagramu systému; to má další výhodu ve snížení chyb při vypracování diagramu a/nebo v systematickém zobrazení funkčních cest, které mají vztah k bezporuchovosti systému. Při této technice lze zacházet s

Nahrávám...
Nahrávám...