dnes je 16.7.2024

Input:

Detaily bezpečnostních funkcí

18.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.4.2 Detaily bezpečnostních funkcí

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Funkce bezpečného zastavení

Kromě požadavků v tabulce platí následující požadavky:

Funkce bezpečného zastavení (např. iniciovaná bezpečnostním zařízením) musí, jakmile je to pro ovládání nezbytné, uvést stroj do bezpečného stavu. Toto zastavení musí mít přednost před zastavením z provozních důvodů.

Pokud spolu skupina strojů pracuje koordinovaným způsobem, musí být provedeno opatření pro signalizaci kontroly ovládání a/nebo kontroly jiných strojů tehdy, když taková podmínka zastavení existuje.

Funkce bezpečného zastavení může způsobit provozní problémy a obtížné opětné spuštění, např. při obloukovém svařování. Ke snížení snahy obejít tuto funkci zastavení může funkce provozního zastavení předcházet funkci bezpečného zastavení tak, aby došlo k dokončení aktuální činnosti a byla umožněna příprava pro snadné a rychlé opětné spuštění z polohy zastavení (např. bez jakéhokoliv poškození výroby). Jedním z řešení je použití blokovacího zařízení s jištěním ochranného krytu, přičemž jištění ochranného krytu je uvolněno tehdy, když cyklus dosáhl definované polohy a je možné snadné opětné spuštění.

Funkce ručního opětného nastavení

Kromě požadavků v tabulce platí následující požadavky:

Po povelu zastavení, který byl iniciován bezpečnostním zařízením, musí být stav zastavení zachován do té doby, dokud neexistuje bezpečný stav pro opětné spuštění.

Opětné obnovení bezpečnostní funkce opětným nastavením bezpečnostního zařízení přeruší povel zastavení. Pokud je to stanoveno posouzením rizika, musí být toto přerušení povelu zastavení potvrzeno ručně, samostatně a záměrným působením (ruční opětné nastavení).

Funkce ručního opětného nastavení:

  • musí být provedena pomocí samostatného a ručně ovládaného zařízení v bezpečnostních částech ovládacího systému (SRP/CS);

  • smí být dosažena pouze tehdy, jsou-li všechny bezpečnostní funkce a bezpečnostní zařízení v činnosti;

  • nesmí sama o sobě iniciovat pohyb nebo nebezpečnou situaci;

  • musí být dosažena záměrným působením;

  • musí umožnit, aby ovládací systém převzal samostatný povel ke spuštění;

  • smí být akceptovatelná pouze rozpojením ovládače z jeho zapnuté polohy.

Úroveň vlastností bezpečnostních částí pro funkci ručního opětného nastavení musí být zvolena tak, aby zahrnutí funkce ručního opětného nastavení nesnižovalo bezpečnost požadované příslušné bezpečnostní funkce.

Ovládač pro opětné nastavení musí být umístěn mimo nebezpečný prostor a v bezpečné poloze, ze které je dobrá viditelnost pro kontrolu, zda se v nebezpečném prostoru nenachází žádná osoba.

Pokud není viditelnost nebezpečného prostoru úplná, je požadován speciální postup opětného nastavení. Například použití druhého ovládače pro opětné nastavení. Funkce opětného nastavení je iniciována uvnitř nebezpečného prostoru prvním ovládačem v kombinaci s druhým ovládačem pro opětné nastavení umístěným vně nebezpečného prostoru (poblíž bezpečnostního zařízení). Tento postup opětného nastavení vyžaduje, aby byl realizován v rozsahu omezené doby před tím, než ovládací systém akceptuje samostatný povel spuštění.

Funkce spuštění/opětného spuštění

Kromě požadavků v tabulce platí následující požadavky:

Opětné spuštění smí být automatické pouze tehdy, nemůže-li se vyskytnout nebezpečná situace. Toto platí zejména pro ochranné kryty s blokováním se spouštěcí funkcí podle 5.3.2.5 v ISO 12100-2:2003.

Tyto požadavky pro spuštění a opětné spuštění musí být také použity u

Nahrávám...
Nahrávám...