dnes je 3.7.2022

Input:

Enviromentální systémy řízení podle nařízení evropského parlamentu a rady ES č.761/2001 (EMAS)

9.9.2005, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.4.1 Enviromentální systémy řízení podle nařízení evropského parlamentu a rady ES č.761/2001 (EMAS)

RNDr. Alena Labodová, PH.D.

V rámci přijetí do EU musí Česká republika přizpůsobit svoji národní legislativu legislativě Evropské unie a převzít ve všech oblastech plně tzv. acquis communautaire.

Vláda České republiky schválila svým Usnesením č. 466/98 ze dne 1. července 1998 Národní program zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (Program EMAS). Národní program EMAS byl plně kompatibilní s Nařízením 1836/93 a v České republice byl pokryt následujícími dokumenty:

  • Pravidla pro zavedení Národního programu EMAS.

  • Metodický pokyn MPA 90-01-98 „Akreditace environmentálních ověřovatelů“ (MPO – ČIA) na základě postupů plně kompatibilních v EU.

  • Metodický pokyn MPA 90-02-00 „Dohled nad zahraničními environmentálními ověřovateli, působícími na našem území“.

Vláda ČR uložila MŽP institucionálně zabezpečit fungování Programu EMAS v ČR, a to zřízením:

  • Rady Programu EMAS.

  • Agentury Programu EMAS.

  • a MPO vydat metodický pokyn pro akreditaci ověřovatelů Programu EMAS.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zřídilo Akreditační orgán Programu EMAS v oblasti mezinárodní spolupráce a financuje činnost tohoto orgánu z rozpočtové kapitoly MPO s tím, že náklady na tuto činnost budou hrazeny zájemci o akreditaci.

V České republice byl jako akreditační orgán pro EMAS pověřen Český institut pro akreditaci o.p.s. (ČIA), který provádí akreditační činnost na základě zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a navazujícího sdělení MPO č. 238/1997 Sb., o pověření ČIA prováděním akreditace. Zřizovací listina a statut ČIA byly upraveny rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu ze dne 28. 5. 1997 č. 91/1997, ve znění rozhodnutí č. 213/1997 o oblast akreditace ověřovatelů stavu životního prostředí působících v rámci programu EMAS.

Český institut pro akreditaci vydal Metodické pokyny pro

Nahrávám...
Nahrávám...