dnes je 3.12.2022

Input:

ES prohlášení o shodě pro strojní zařízení - vzor

22.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10
ES prohlášení o shodě pro strojní zařízení - vzor

Ing. Monika Becková

Náležitosti prohlášení o shodě k předmětnému výrobku jsou konkretizovány v příloze příslušného nařízení vlády, např. nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení – viz dále:

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

1. Údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci: Fyzická osoba:
 • - jméno a příjmení nebo obchodní firma
 • - trvalý pobyt nebo adresa místa bydliště nebo místo podnikání
Právnická osoba:
 • - název nebo obchodní firma
 • - sídlo nebo umístění organizační složky
2. Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:
 • - jméno a adresa
Pozn.: technická dokumentace se nemusí nacházet na území členského státu EU, ani nemusí být trvale k dispozici ve fyzické podobě, musí však být možné, aby ji osoba zde uvedená mohla zkompletovat a zpřístupnit v čase úměrném její složitosti; tato osoba musí být usazena v členském státě Evropské unie.
3. Strojní zařízení: Popis a identifikace strojního zařízení včetně:
 • - obecného označení
 • - funkce
 • - modelu
 • - typu
 • - výrobního čísla
 • - obchodního názvu
Nahrávám...
Nahrávám...