dnes je 13.7.2024

Input:

Havarijní plány - postup pro zajištění shody

30.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.10.1 Havarijní plány - postup pro zajištění shody

Ing. Pavla Blackmore

Havarijní plány

Obsah:

1) 6.1.2.3 Havarijní plány (IATF 16949)

V této části se budeme zabývat detailněji Havarijními plány, tedy bodem 6.1.2.3 normy IATF, neboť často bývají Havarijní plány špatně chápány či nedostatečně ošetřeny a tím vzniká riziko neshody, které však může být předem ošetřeno a rizika mohou být redukována.

1) 6.1.2.3 Plány pro nepředvídané události (IATF 16949)

Organizace musí zajistit některé kritické body týkající se plánování pro případ nepředvídaných událostí:

a) identifikaci mimořádných událostí, které mohou přerušit výrobu a dodávky. (Seznam možných mimořádných událostí je uveden v čl. IATF),

(b) vyhodnocení rizik a zajištění vhodných preventivních opatření a protiopatření.

(c) provedení testování a každoroční revize těchto akčních plánů,

(d) v případě skutečných mimořádných událostí oznámení zákazníkovi a zúčastněným stranám,

(e) ověření shody výrobku po opětovném uvedení do provozu, po havarijní situaci a nesprávném odstavení.

Dále byl přidán další bod “Kybernetický útok“, prostřednictvím SI-5.

Havarijní plány musí zahrnovat ustanovení pro validaci, která má zajistit, že vyrobený produkt bude plnit požadavky zákazníka i po opětovném zahájení sériové výroby poté, co byla výroba nouzově zastavena podle jiných, než předepsaných postupů.

Hlavní body:

- Odkaz na staré normy: podobný bod (6.3.2) se stejným názvem byl již ve starých normách, a to v bodě 6.3.2. ISO/TS 16949. Předchozí doložka nebyla příliš důsledná. Vyžadovala pouze, aby organizace připravila pohotovostní plány pro splnění požadavků zákazníka v případě mimořádné události“.

- Nyní norma IATF uvádí 9 možných mimořádných událostí, které je třeba vyhodnotit pro havarijní plánování. Dále je přidána další položka – kybernetický útok, prostřednictvím SI-5.

- Celkový seznam tedy zní: poruchy klíčových zařízení; přerušení dodávek externě poskytovaných produktů, procesů a služeb (nedostatek nebo neshodná kvalita); opakující se přírodní katastrofy; požár (epidemie); přerušení dodávek

Nahrávám...
Nahrávám...