dnes je 22.6.2024

Input:

Hodnocení efektivity skladových procesů

13.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.8 Hodnocení efektivity skladových procesů

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

Maximální logistická efektivita

Abychom dosáhli maximální logistické efektivity, musí každá jednotlivá součást našeho logistického systému pracovat na optimální úrovni. Znamená to, že je nutno dosáhnout vysoké úrovně produktivity, a to platí zejména pro oblast skladování. Zvyšování produktivity skladových operací je důležité, protože má přímou návaznost na snižování nákladů a na zvyšování úrovně zákaznického servisu.

Produktivita Vytížení Výkon

Většina definic produktivity je založena na pojmech reálných výstupů a reálných vstupů, stupně vytížení a skladového výkonu, např. že produktivita je poměr reálného výstupu a reálného vstupu. Příkladem konkrétního ukazatele produktivity může být počet krabic přesunutých pracovníkem za hodinu nebo počet vybraných linek za hodinu práce zařízení. Vytížení je zase poměr použité kapacity a dostupné kapacity. Příkladem ukazatele vytížení je procento vyplněného paletového prostoru ve skladu nebo poměr odpracovaných hodin zaměstnanců a celkové pracovní doby zaměstnanců. Výkon je poměr skutečného výstupu a standardního výstupu. Příkladem ukazatele výkonu je počet vyzvednutých krabic vers. standardní plánovaný počet krabic. Třebaže se pro měření produktivity skladových operací používá velké množství různých ukazatelů, v podstatě lze všechny tyto ukazatele seskupit do několika hlavních kategorií, např. náklady pracovní síly na manipulaci s jednotkou zboží, objem skladového prostoru potřebného pro uskladnění jednotky zboží nebo četnost omylů.

S produktivitou logistiky a celkovou rentabilitou firmy je těsně spjato finanční řízení oblasti skladování. Mnohá rozhodnutí z oblasti

Nahrávám...
Nahrávám...