dnes je 19.7.2024

Input:

Integrovaný manažerský systém a projekty

11.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.4.2 Integrovaný manažerský systém a projekty

Doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Řízení

Slovo řízení, s variantou anglického slova management, je dnes velmi často užívaným termínem. V souvislosti s organizacemi se hovoří o různých způsobech řízení. Slýcháme výrazy jako „operativní řízení“, „procesní řízení“, „projektové řízení“ a další.

Jak se v tom vyznat? Který způsob řízení použít? Jak to udělat, aby si různé způsoby řízení nepřekážely? jde vůbec o různé způsoby? Nejde jen o vnější dojem specialistů a manažerů bez dostatečné odborné erudice v oblasti „organizace řízení“?

Integrovaný manažerský systém

Odpověď může být jednodušší, než by se mohlo zdát. Pokud se díváme z úhlu pohledu organizace, není několik různých způsobů nebo dokonce systémů řízení. Pro organizaci je pouze jeden, integrovaný manažerský systém, který může být pojat různým způsobem a může být implementován vhodně i nevhodně. Jednotlivé prvky takového systému mohou být navrženy systémově, ve vzájemných souvislostech a s potřebnými vazbami nebo bez souvislostí, nahodile, protichůdně a se zmatenými vazbami.

Platforma ISO 9000:2000 má ambici zajistit, že integrovaný manažerský systém bude navržen a užíván vhodně, efektivně a s rostoucím trendem přidané hodnoty a bude respektovat požadavky kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce.

Do jisté doby bylo běžné, že byla organizace řízení pojímána funkčně, tedy formou určitých řídicích uzlů, rolí, s pevně definovanými vazbami. Tomu odpovídá i tzv. liniově-štábní organizační struktura, byť jsou v ní již částečně aplikovány horizontální vazby. Takto pojatá organizace řízení obvykle pokrývá především cyklické procesy, které jsou především procesy realizačními (výroba, zpracování dokumentace) a procesy podpůrnými (nákup, účetnictví).

Poznámka
Pozn.: Hovoříme o funkční organizaci řízení. Je zřejmé, že materiálové i další toky probíhají „horizontálním“ způsobem, nejsou tak však řízeny - jednotlivá oddělení obdrží vstupy, které daným způsobem transformují a předávají výstup dál - co se děje před tím, než předmět jejich zájmu vstoupí k nim a co se děje po předání výstupu, je mimo rámec zájmu oddělení.

Projekty

V průběhu času se stále více aktivit začalo „řešit“ jako projekty. Značná část firem už dnes takto řeší takřka veškeré obchodní zakázky na svou produkci výrobků nebo služeb - viz pojem „projektově orientované společnosti“. Projekt je, v kontrastu s výše uvedenou funkční organizací řízení, charakterizován funkcionálním způsobem organizace řízení. Představuje jistou mezifunkční

Nahrávám...
Nahrávám...