dnes je 3.8.2020

Input:

Jak motivovat zaměstnance ke kvalitě? - Kurz pro vedoucí pracovníky - 1. lekce

7.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.2.1
Jak motivovat zaměstnance ke kvalitě? – Kurz pro vedoucí pracovníky – 1. lekce

Verlag Dashöfer

Komu je téma motivace určeno

Motivací se musí zabývat všichni vedoucí pracovníci, bez ohledu na to, zda patří k TOP managementu nebo pracují s týmy ve výrobě, skladech, kancelářích nebo službách. Proč je tomu tak? Protože nemotivovaný vedoucí nikdy nemůže motivovat svůj tým. Nemotivovaný tým nemůže dosahovat výsledky očekávané vedoucím.

Význam tématu pro efektivní práci organizace

Všichni vedoucí se musí snažit uvolnit rozvojový potenciál všech zaměstnanců a umožnit tím efektivní fungování celé organizace. Musí si uvědomit starou pravdu, že každý řetěz je jen tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. I organizace je takovým řetězem vztahů a její úspěch a efektivní fungování závisí na každém jejím článku. I jediný nedostatečně motivaný člen vašeho týmu může pokazit práci ostatních a tím nastartovat demotivační proces.

S čím budeme pracovat, co očekáváme, úvaha 1

Slovo motivace se v životě používá velice často ve vztahu k práci i k jiným lidským činnostem. Ale co toto slovo přesně znamená a proč je tak důležité pro vedoucí pracovníky všech úrovní? Jak motivace ovlivňuje chování jedinců? A do jaké míry je úspěch organizace závislý na motivaci jejích zaměstnanců? To jsou důležité otázky, na které budeme společně hledat odpověď.

Motivace jednotlivce i týmu je složitý problém, který je každodenní starostí vedoucího. V procesu motivace hraje vedoucí pracovník klíčovou úlohu. Motivace obsahuje kromě jiného i zájem vedoucího o osobní a mimopracovní problémy podřízených. Čím více při studiu zapojíte vlastní uvažování a promítnete poučení z cvičení do své praxe, tím rychleji se naučíte využívat motivační nástroje. V každé kapitole proto najdete kromě výkladu i cvičení. Někdy budou mít charakter úvahy nebo problému předloženého ve formě malé případové studie s návrhem jednoho z možných řešení.

Čím se budeme zabývat:

  • - rozebereme význam slova motivace a zhodnotíme, čím mohou být lidé motivováni,
  • - shrneme některé významné a dobře fungující teorie o chování lidí v pracovním procesu,
  • - prozkoumáme pojem pracovní náplně (někdy popis pracovního místa, charakter práce) a zvláště obohacení pracovní náplně,
  • - prozkoumáme možnosti, jak může vedoucí pracovník navrhované teorie aplikovat v praxi.

Očekávaný výsledek:

  • - lépe porozumíte chování svých spolupracovníků,
  • - budete umět rozlišit stimuly, které vedou a které nevedou ke zvýšení motivace,
  • - budete umět praktickým způsobem využívat nástrojů, které vedou k obohacení práce,
  • - budete schopni najít způsoby motivace členů svého pracovního týmu.

V úvodu provedeme úvahu, jejíž výsledek budeme potřebovat pro pochopení podstaty motivace a její úlohy v práci vedoucího. Vztah vedoucího k jeho týmu hraje