dnes je 3.8.2020

Input:

Jak motivovat zaměstnance ke kvalitě? - Kurz pro vedoucí pracovníky - 2. lekce

14.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.2.2
Jak motivovat zaměstnance ke kvalitě? – Kurz pro vedoucí pracovníky – 2. lekce

Verlag Dashöfer

Jak motivace funguje, co je to motivace

Základní pojmy a úvaha 2

V úvodu jsme došli k závěru, že motivace je: Schopnost vedoucího vyvolat u podřízeného zaměstnance smysl pro osobní úspěch v souladu se záměry vedení organizace a vytvořit tak uspokojení z práce a pocit sebedůvěry. Jak tuto schopnost vedoucí získá? Musí pochopit v prvé řadě, jak proces motivace funguje. Jak lze tohoto stavu u podřízených, ale hlavně u vedoucího samého dosáhnout.

Motivace je tvořivý proces. Slovem motivace popisujeme stav vztahů na pracovišti, mezi zaměstnanci, mezi vedoucím a zaměstnanci, mezi zaměstnanci a organizací jako takovou, kterou vedoucí pracovník reprezentuje vůči svým podřízeným. Poznání procesu motivace a jeho vazeb s ostatními složkami procesu vedení lidí je jedním ze základních úkolů tvořivého vedení na všech manažerských úrovních v organizaci. Zapamatujte si, že nemotivovaný vedoucí nikdy nemůže motivovat svůj tým. V dalších kapitolách si vyjasníte, proč tomu tak je.

Manažeři, psychologové, teoretici i lidé z praxe si již po mnoho generací kladou za cíl odhalit pravidla chování lidí v pracovním týmu. Snaží se vysvětlit fungování vazeb, mezi jednotlivci, týmy, nadřízenými a podřízenými, vytvářet pracovní stereotypy za účelem opakovatelnosti výkonů a hned je zase bourat různými způsoby obohacování práce. Společně se podíváme na několik základních teorií, které nám z různých stran osvětlí pravidla chování lidí v pracovním procesu. Jejich pochopením dostanete do ruky základní nástroje k ovlivňování tohoto procesu. Použijete-li je správně, dosáhnete očekávaných cílů, které vám organizace uložila.

V literatuře se kromě pojmu motivace setkáte ještě s pojmy stimul, faktor, motivátor - jde o pojmenování nástroje, kterého použije vedoucí k motivování svého týmu.

Samozřejmě že existuje mnoho způsobů, co udělat, aby lidé splnili svěřené úkoly. V dalším cvičení si vyzkoušíte svou reakci na velmi častou situaci, nazvanou prostě „nestíháme”:

Úvaha 2 (Orientační čas 4 minuty)

Předpokládejte, že