dnes je 23.9.2020

Input:

Jak motivovat zaměstnance ke kvalitě? - Kurz pro vedoucí pracovníky - 8. lekce

25.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.2.8
Jak motivovat zaměstnance ke kvalitě? – Kurz pro vedoucí pracovníky – 8. lekce

Verlag Dashöfer

Umím se dostatečně motivovat já sám? Úvaha 22

Tento obrázek vystihuje základní kroky, kterými člověk formuje svou vlastní motivaci. Když pociťuje potřebu dosažení osobního cíle (bez ohledu na to, zda jde o práci, hobby nebo něco jiného, co má význam v životě člověka), tak aby cíle skutečně dosáhl, musí se přesvědčit, že má skutečně schopnosti a výkonnost k jeho dosažení. Musí si uvědomit potřebu a očekávání, které se dosažením cíle splní a musí mít dostatek vůle, aby vyvinul úsilí (možná větší než jeho kolegové, nebo přátelé), aby splnil všechny podmínky vedoucí k cíli. V tomto kroku obvykle musí dokázat překonávat překážky a přizpůsobit se změně ( v návycích, pracovních postupech, způsobu řešení úkolů, používání techniky atd.) Prostředí, ve kterém se tento proces odehrává, musí obsahovat dostatek stimulů pro to, aby člověk ve svém úsilí vytrval a dosáhl vytčeného cíle.

Jaké vlastnosti musí mít tento cíl, aby vám stálo za to reálně se zajímat o jeho dosažení?

  • - musí být reálně splnitelný,
  • - přínos musí být dostatečně velký a dostavit se v takovém časovém období, po které jsou působící stimuly skutečnou motivací k jeho dosažení a umí udržet motivaci na potřebné úrovni.

Úvaha 22 (orientační čas 10 minut)

Zamyslete se a pište:

Osobní pracovní cíl:

Časový horizont k dosažení cíle:

Schopnosti a výkonnost nutné k dosažení cíle:

Potřeba dosažení cíle (jak moc to chci):

Morálně volní vlastnosti potřebné k dosažení cíle (plán, jak se donutím):

Podpora vnějšího prostředí (jak mi pomůže nadřízený, rodina…):

Sebehodnocení a osobní SWOT analýza, úvahy 23, 24

  • - Výše uvedená úvaha nám ukázala, že základním krokem pro naši vlastní motivaci je určitý způsob sebehodnocení, pohledu do svých vlastních záměrů, myšlení, osobnosti. Někdy se u vedoucího pracovníka požaduje jako jedna ze základních vlastností umění sebekritiky. Je to užší pojem než sebehodnocení, ale určitě s ním souvisí. Jak uvidíme dále u umění motivovat druhé, přiznání vlastní chyby, správné pojmenování tohoto, co se týká vlastní osoby, může působit velmi pozitivně jako stimul pro motivaci dalších lidí. Pro vás by to měl být pevný odrazový můstek pro to, abyste prošli všemi fázemi, až po dosažení osobního cíle.
  • -