dnes je 3.10.2022

Input:

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi IATF 16949 a ISO 9001?

23.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.6
Jaké jsou hlavní rozdíly mezi IATF 16949 a ISO 9001?

Ing. Pavla Blackmore

ISO 9001 je obecná norma, a to znamená, že platí pro všechna odvětví, pro všechny sektory, od zemědělství až po výrobu. Norma IS0 9001 je udržována organizací ISO.

Pokud se zaměříme na IATF 16949, je situace zcela odlišná: tuto normu udržuje Mezinárodní pracovní skupina pro automobilový průmysl, jejímiž členy jsou společnosti Chrysler, Ford Motor Company, General Motors Corporation, PSA Peugeot Citroën a Renault a další přispěvatelé, přičemž je použitelná specificky pro výrobce automobilových dílů.

I přes toto rozdělení je však IATF 16949 svým způsobem rozšířením normy ISO 9001, neboť je postavena na stejném základu. Proto bude muset společnost v automobilovém průmyslu implementovat jak požadavky ISO 9001, tak specifické požadavky IATF 16949. A to včetně specifických požadavků zákazníků – specifických požadavků výrobců automobilů a dalších dodavatelů.

V následující části si uvedeme více o rozdílech a souvislostech mezi normami ISO 9001 a IATF 16949.

Struktura IATF 16949

Struktura IATF 16949 je podobná struktuře ISO 9001, neboť z ní vychází.

1. Úvod

IATF 16949 začíná úvodní částí, která obsahuje obecné informace o historii, cíli a poznámky k certifikaci. Pokračuje dalšími obecnými informacemi týkajícími se cílů, vysvětlením, jak porozumět požadavkům, zásadám managementu kvality, procesnímu přístupu, cyklu Plánuj-Dělej-Kontroluj-Dělej (PDCA), myšlení založeném na rizicích a vztahu k dalším normám systému managementu.

2. Rozsah

Dále norma definuje rozsah platnosti: platí pro místa, kde se vyrábějí díly, servisní díly a příslušenství určené pro zákazníka. Zjednodušeně řečeno to znamená, že je možné certifikovat pouze ta pracoviště, která vyrábějí díly pro montáž vozu a servisní díly – nikoliv díly pro trh s náhradními díly.

To znamená, že vaše společnost musí být výrobcem automobilových dílů; podpůrná místa nemohou získat individuální certifikaci IATF.

3.1 Požadavky specifické pro zákazníka

Podobně jako ISO 9001 pokračuje IATF 16949 normativními odkazy, které uživatelům pomáhají pochopit požadavky přístupem k souvisejícím dokumentům. Pokud potřebujete další vysvětlení pojmů ISO 9001, najdeme je ve slovníku ISO 9000. Na druhou stranu pro podrobné vysvětlení požadavků IATF specifických pro zákazníka je třeba prostudovat také specifické požadavky vytvořené výrobci automobilů a dalšími organizacemi, jako je AIAG (Automotive Industry Action Group), VDA (Německé sdružení automobilového průmyslu) a podobně, pokud jsou pro vaši organizaci použitelné. Pokud například vyrábím díly pro VW, budu muset vzít v úvahu také specifické požadavky zákazníka (CSR) společnosti VW, které jsou zveřejněné na stránkách IATF v sekci Požadavky OEM.

3.2 Termíny a definice

jsou definovány specifické pojmy používané v automobilovém průmyslu. Je opravdu dobré si je pozorně přečíst, protože je dobré používat společný jazyk se zákazníkem (zákazníky) a certifikačním orgánem.

4. Kontext organizace

Stejně jako ISO 9001 norma pokračuje Kontextem organizace. Tato část 4 normy IATF 16949 vyžaduje, aby organizace definovala vzdálená místa s podpůrnými funkcemi. Například pokud pracuji na pracovišti, které je součástí nadnárodní společnosti, možná se činnosti související s lidskými zdroji vykonávají v centrále. Jedná se o podpůrnou funkci, která se vyskytuje na vzdáleném místě. S přihlédnutím k požadavkům souvisejícím s bezpečností a shodou výrobků musíme stanovit specifické procesy.

5. Vedení

Oddíl 5 vyžaduje zavedení politiky firemní odpovědnosti, analýzu účinnosti a efektivity procesů a definování vlastníků procesů, kteří musí být kompetentní v řízení určených procesů, za něž jsou odpovědní. V závěru této sekce IATF 16949 požaduje, aby organizace jmenovala zaměstnance s odpovědností a pravomocemi týkajícími se potřeby uspokojovat požadavky zákazníků.

6. Rizika

V oddíle 6 přidává IATF 16949 specifické

Nahrávám...
Nahrávám...