dnes je 27.10.2020

Input:

Karta procesu

16.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.2.2
Karta procesu

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů

VZOR: Karta procesu /rtf/

KARTA PROCESU – ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI
Vlastník
procesu:
Jednatel/ředitel společnosti
Podprocesy
(činnosti):
Obchodní jednání a uzavírání kontraktů se zákazníky
Řízení dokumentů a záznamů
Plánování, přezkoumávání a zlepšování
Řízení interní komunikace
Řízení a plánování zdrojů (finanční, personální, informační)
Řízení infrastruktury a pracovního prostředí
Hodnocení a výběr dodavatelů, nakupování
Interní audity
Sledování spokojenosti zákazníků
Monitorování a měření, analýza rizik
Řízení neshod a stížností
Vstupy: Strategie společnosti
Politika kvality
Interní řídicí dokumentace
Domluvené schůzky se zákazníky, návrhy smluv
Zpětná vazba od zákazníka