dnes je 22.6.2024

Input:

Klasifikace služeb

13.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.2.1 Klasifikace služeb

Ing. Monika Becková

Máme-li se zamýšlet nad plánováním a řízením procesů služeb, nejprve si definujme oblast, které se tato problematika bude týkat, resp. co je vlastně považováno za službu.

Jedním ze základních rozdělení je tzv. Odvětvová klasifikace ekonomických činností („OKEČ“), která byla vypracována za účelem kategorizace údajů souvisejících s ekonomickým subjektem - organizací. Poskytuje základ pro sběr statistických údajů o řadě různých okolností souvisejících zejména s ekonomickými transakcemi organizací. (V běžné praxi se s tímto pojmem setkávají zejména ekonomické úseky, resp. účetní v organizacích, které pravidelně podávají hlášení ČSÚ. V souvislosti s otázkou certifikace pak bude důležité toto rozdělení ve vztahu k rozsahu akreditace certifikačního orgánu a požadované certifikace oborů žadatele o certifikaci - blíže viz část 20 - „Certifikace shody“). V našem případě nám tedy OKEČ poskytne výchozí rámec pro konstatování toho, co budeme považovat za službu, tedy výstupem procesů organizace není produkt ve smyslu hmotného výrobku, ale poskytnutí určité služby.

Klasifikace OKEČ byla zavedena do statistické praxe již v roce 1994, vychází ze statistické klasifikace ekonomických činností NACE a je zpracována podle pravidel závazných pro vytvoření odvětvových klasifikací členských států ES. Třídění je převzato do úrovně 4 míst z klasifikace NACE, na 5. místě byly vytvořeny upřesňující položky v návaznosti na národní specifika (vydal ČSÚ sdělením ze dne 18. prosince 1993 o vydání Odvětvové klasifikace ekonomických činností podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění). Vydání klasifikace oznamuje Český statistický úřad ve Sbírce zákonů s uvedením místa, kde jsou klasifikace k dispozici (více na www.czso.cz nebo www.sbirka.cz, www.portal.gov.cz).

Celkové základní třídění (hlavní kategorie) tedy vypadá takto (pozn.: vzhledem k tomu, že jde pouze o ilustrativní výčet, vynecháváme číselné označení i podskupiny jednotlivých tříd):

  • zemědělství, myslivost, lesnictví,

  • rybolov a chov ryb,

  • těžba nerostných surovin,

  • těžba energetických surovin,

  • těžba ostatních nerostných surovin,

  • výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků,

  • výroba

Nahrávám...
Nahrávám...