dnes je 25.6.2019
Input:

Komentář k nařízení vlády č. 96/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

12.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.48
Komentář k nařízení vlády č. 96/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

Ing. Luboš Kotek, Ph.D.

Nařízení vlády č. 320/2017 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Dne 18. 9. 2017 bylo vydáno nařízení vlády č. 320/2017 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů, které vstoupilo v platnost 4. 10. 2017.

Toto nařízení je technického charakteru. Hlavním cílem tohoto nařízení vlády bylo lépe specifikovat požadavky bodu 1.7.4.2., tedy požadavky na obsah návodu k obsluze. Dřívější formulace: „Každý návod k použití musí obsahovat pokud možno alespoň tyto údaje:” nahrazuje za přesnější formulaci: „Každý návod k použití musí obsahovat alespoň tyto údaje, připadá-li to vzhledem k charakteru zařízení v úvahu:”. Tímto dává tedy nová formulace zužuje prostor pro