dnes je 23.7.2024

Input:

Kompatibilita s jinými systémy managementu - čl. 0.4 normy ISO 9001:2008

24.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.0.1 Systémy managementu kvality - Obecně

Tato kapitola se v úvodní části zabývá obecně systémem managementu kvality, popisuje smysl normy ISO a její záměr. Obecně zdůrazňuje, že zavedení systému managementu kvality by mělo být strategickým rozhodnutím vedení firmy, neboť může mít (a obvykle skutečně má) v menší či větší míře vliv na chod celého podniku.

Poznámka
Pozn.: Zavedení tohoto systému nemá vliv na chod podniku jen ve dvou případech:

 • Firma nezavádí doopravdy systém managementu kvality, ale vyrábí jakési dokumenty za účelem získání certifikátu. Zavedení je pouze formální a ve skutečnosti vedení firmy na svém systému nic nemění nebo vůbec měnit nechce. Zpravidla tato situace vyplývá z neznalosti problematiky.

 • Firma v podstatě uplatňuje zásady managementu kvality, ale neví o tom. Vedení firmy vychází z jiných obdobných nástrojů řízení, předchozí zkušenosti či vlastní intuice.

0 je následující:

 • Čl. 0.1 - Obecně

 • Čl. 0.2 - Procesní přístup

 • Čl. 0.3 - Vztah k ISO 9004

 • Čl. 0.4 - Kompatibilita s jinými systémy managementu

Systém řízení kvality v organizaci obecně přináší:

 • zprůhlednění firmy pro zákazníka, vlastníka, vedení i zaměstnance (všechny zainteresované strany);

 • podstatné zvýšení důvěryhodnosti firmy;

 • porozumění současným a budoucím potřebám zákazníků;

 • plnění požadavků a očekávání zákazníka;

 • zajištění požadované úrovně kvality poskytovaných produktů;

 • neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace a tím úspěch v konkurenčním boji.

Obecně

Čl. 0.1 - Obecně:

V kontextu normy ISO 9001 je způsob uplatnění procesního řízení ovlivňován zejména následujícími aspekty:

 • prostředím, ve kterém organizace pracuje, jeho změnami a riziky spojenými s tímto prostředím (týká se právního vymezení podmínek podnikání platného v místě sídla/provozoven podniku, dále konkrétních podmínek v lokalitě dané firmy ve vztahu k zdrojům, konkurenci, možnosti prodat svůj výrobek nebo službu na vymezeném trhu...);

 • měnícími se potřebami organizace (vize, mise, strategické i dílčí cíle se vyvíjejí, mění, stejně tak se může měnit

Nahrávám...
Nahrávám...