dnes je 30.10.2020

Input:

Kontext organizace dle IATF 16949

6.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1
Kontext organizace dle IATF 16949

Ing. Pavla Blackmore

Co je to kontext?

Kontext je dokument, který odráží způsob, jakým daná organizace přistupuje ke svému podnikání. Kontext je základ, je to báze, prostřednictvím které organizace může uskutečňovat svou strategii, a současně také řídit svá rizika.

S využitím kontextu organizace tedy může organizace naplňovat svou strategii, a přitom brát v úvahu požadavky vlastníků. Managementu umožňuje kontext organizace propojit strategické záměry se střednědobými a krátkodobými cíli.

Kontext tedy poskytuje informace dokládající, že manažeři disponují znalostmi o podnikatelském prostředí dané organizace. Shrnuje poznatky o vnitřních a vnějších okolnostech, ke kterým vedoucí pracovníci přihlížejí při stanovení dlouhodobých záměrů či cílů podnikání. Vzhledem k omezení požadavku na příručku kvality je to jeden z dokumentů, který bývá požadován certifikačním orgánem před zahájením auditu.

Jak můžeme kontext sestavit?

Pro základ vytvoření kontextu obvykle používáme analytické metody – buď je to analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb – SWOT analýza:

SWOT je analýza týkající se požadavků, které na organizaci mohou vznášet vlastníci. Tyto požadavky mohou a také bývají zohledněny při definování finančních ukazatelů.

Další metodou, která může být použita je analýza PEST – což je analýza politického, ekonomického prostředí či aspektů, dále sociálních a technologických vlivů:

PEST analýza umožňuje vedení organizace řídit externí rizika – vliv výše uvedených faktorů (politických, ekonomických, sociálních, technologických) – což se týká postavení na trhu, povědomí o požadavcích zákonů a norem a také oborových předpisů a pravidel, případně dalších aspektů.

Kromě těchto nástrojů mohou do kontextu organizace vstupovat informace z výročních zpráv, ze studií proveditelnosti, marketingových analýz trhu, auditních zprávy zákazníků a také i z reklamací.

Komu má kontext sloužit? A k čemu má sloužit?

Kontext slouží především