dnes je 27.5.2024

Input:

Kontrolní zpětná vazba

20.7.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.6
Kontrolní zpětná vazba

Ing. Ivor Poprach

Po stanovení výchozí ceny produktu spolu s termínovými a dalšími informacemi (vytvoření nabídky) se v ideálním případě zákazník s podmínkami ztotožní a podnik začne s výrobou. V opačném případě dochází k cenovým jednáním a úpravám předkalkulace produktu na základě hledání rezerv - to je předmětem popisu v závěru této části článku.

Priority

Co je absolutně nezbytné a musí být automatickou prioritou, je:

  1. zpětná kontrolní vazba mezi předkalkulací produktu a realitou - tzn. výslednou kalkulací;

  2. zpětný propočet správnosti nastavení nákladu výrobní časové jednotky Nh pro jednotlivé výrobní technologické operace, který je popsán v části č.4 článku - a to minimálně jednou ročně (kontrola správnosti nákladového nastavení na předešlé období) - v mimořádných případech dle potřeby.

K bodu a):

Není důležité, jak se stanovená kontrolní zpětná vazba mezi předkalkulací a výslednou kalkulací nazývá, ale musí být funkční, jasná a před- i výsledná kalkulace musí vyhodnocovat/zahrnovat reálná data.

Jedním z nejjednodušších, ale zároveň nejúčinnějších nástrojů je tzv. report před/výsledné kalkulace, který zahrnuje:

Před/výsl. kalkulace REPORT Období od - do:

                                               
Datum
(od - do)
Zakázka PŘEDKALK.
NÁKLAD
PRÁCE
VÝSL.
KALK.
NÁKLAD
PRÁCE
ROZDÍL
(P - V)
(+/-)
PŘEDKALKULACE CELKEM
VÝSL.
KALKULACE
CELKEM
ROZDÍL
(P - V)
(+/–)

Autor doporučuje vyhodnocovat běžící projekty jednou za kvartál spolu s kontrolou rozpočtů, respektive jejich porovnání s podklady pro tvorbu předkalkulací produktů - na tomto základě byly stanoveny výchozí ceny produktů. Je zde značný vliv plnění rozpočtů stanovených v minulosti na období budoucí/současné. Orientační kontrolou je také průběžné sledování celkového počtu odvedených Nh ve spojení s hospodářskými výsledky podniku.

Analytický rozpad

Při zjištění významných nesrovnalostí (na obě dvě strany) je nutné pokračovat v detailní analýze rozporu dle logického analytického rozpadu, tzn. např.:

  1. VÝSL. KALKULACE > PŘEDKALKULACE u zakázky č. 123;

  2. KONTROLA POLOŽEK PŘED-/VÝSL. KALKULACE (MATERIÁL, NÁKLAD PRÁCE,

Nahrávám...
Nahrávám...