dnes je 19.7.2024

Input:

Metodika SIX SIGMA a nová norma ISO 13053:2011

1.11.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.28 Metodika SIX SIGMA a nová norma ISO 13053:2011

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů

Mezinárodní organizace ISO vydala dne 17. 8. 2011 dvě nové normy týkající se již dlouhodobě známé a používané metodiky Six Sigma. Připomeňme si, že jde o přístup ke zlepšování kvality produktů a procesů prostřednictvím týmové práce. Účelem této metodiky je identifikovat příčiny chyb v procesech, a umožnit tak jejich eliminaci. Tento přístup je založen na sledování přesných dat, která slouží k eliminování ztrát a jiných problémů v oblasti výroby či poskytování služeb. Six Sigma je tak zaměřena primárně na zlepšování kvality, dalším přínosem jejího využití však může být dosažení nemalých úspor eliminací ztrát.

Co je smyslem přístupu Six Sigma?

Smyslem a zároveň cílem uvedeného přístupu k řízení procesů je snížení počtu defektů v procesu na minimální úroveň. K tomu slouží tzv. metodika DMAIC. Ta zahrnuje následující kroky:

  • Definice (D - „Define“): Definuj požadavky - znamená definování toho, jaké jsou klíčové oblasti pro dosažení vyšší (lepší) úrovně.

  • Měření (M - „Measure“): Změř současnou výkonnost - představuje získávání informací o současném stavu výroby a/nebo poskytování služby a její kvalitě.

  • Analýza (A - „Analyze“): Analyzuj příležitosti ke zlepšení - jde o analýzu hlavních příčin problémů, které způsobují nejvážnější nedostatky nebo nejvíce chyb s využitím např. metod statistické analýzy (existuje všeobecně známý princip - 20 % chyb vede k 80 % následků); tím zároveň odhalení příležitostí nezlepšení.

  • Zlepšování (I - „Improve“): Zlepši výkonnost - znamená uskutečnit změny, které povedou ke zlepšení kvality v problematických oblastech.

  • Řízení (C - „Control“): Udržuj nový, zlepšený stav - předpokládá udržet výsledky předchozího kroku.

Metodiku Six Sigma vyvinula již v roce 1986 společnost Motorola ke zlepšení výrobních procesů, resp. aby napomohla při řešení

Nahrávám...
Nahrávám...