dnes je 16.7.2024

Input:

Nařízení evropského parlamentu a rady č. 764/2008/ES

22.1.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.7.4 Nařízení evropského parlamentu a rady č. 764/2008/ES

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

Dokument má 9 stran.

Úvodní část

Úvodní část je důvodovou zprávou nařízení - mimo jiné definuje cíl - posílit fungování vnitřního trhu zlepšením volného pohybu zboží a uvádí důvody, které vedly k tomu, že bylo nařízení připraveno a schváleno Evropským parlamentem a Radou. Z nejdůležitějších článků úvodní části vybíráme:

Články 1 a 2

  • Články 1 a 2 se zabývají možným protiprávním vytvářením překážek bránících volnému pohybu zboží. Takové překážky mohou - při nedostatečné harmonizaci právních předpisů na úrovni Společenství - vytvářet příslušné orgány členských států.

Články 3 až 7

  • Články 3 až 7 řeší problematiku vzájemného uznávání.

Článek 14

  • Článek 14 se věnuje zbraním, článek 16 potravinám a článek 17 krmivům.

Články 18 a 19

  • Články 18 a 19 se týkají bezpečnosti železnic a interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému, resp. interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému.

Článek 20

  • Článek 20 se týká akreditace.

Článek 21

  • Článek 21 řeší problematiku poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů.

Články 22 a 23

  • Články 22 a 23 definují pojem naléhavého důvodu obecného zájmu, který může zdůvodnit použití technických pravidel/omezujících opatření příslušnými orgány.

Články 25 a 26

  • Články 25 a 26 se zabývají opravnými prostředky a mimosoudními mechanismy řešení problémů.

Články 28 až 33

  • Články 28 až 33 se týkají zavedení systému kontaktních míst pro výrobky. Tento systém by měl umožnit zejména malým a středním podnikům získat spolehlivé a přesné

Nahrávám...
Nahrávám...