dnes je 6.6.2020

Input:

Návody typy a příklady pro auditování

11.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.123.18
Návody typy a příklady pro auditování

Ing. Monika Becková

V tomto článku naleznete další možnosti, kterými se lze v činnosti auditování inspirovat. Kde lze tedy nalézt další zdroje informací, pokud jde o auditování?

Normy řady ISO/IEC 17021:

Jedná se o soubor norem, které stanovují požadavky na posuzování shody a certifikaci systémů managementu. Jedná se tedy primárně o audity třetí stranou, ale lze je využít i v obecnější míře.

První z nich je norma ISO/IEC 17021-1: Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 1: Požadavky. Tato norma zahrnuje v kap. 7 požadavky na stanovování kompetencí a hodnocení auditorů, v kap. 9 pak požadavky na proces auditu.

Navazují pak na ni další normy, které upřesňují požadavky na kompetenci auditora v různých specifických oblastech.

Např.:

 • ISO/IEC 17021-2: upřesňuje požadavky na kompetenci auditora pro systémy environmentálního managementu; dle ní má každý auditor environmentálního managementu znát minimálně:

  • - Pojmy a zásady EMS
  • - Termíny a definice EMS
  • - Environmentální metriky
  • - Techniky environmentálního monitorování a měření
  • - Environmentální aspekty a dopady
  • - Perspektivu životního cyklu
  • - Způsoby hodnocení environmentální výkonnosti
  • - Závazné povinnosti
  • - Zásady havarijní připravenosti a reakce
 • ISO/IEC 17021-3: upřesňuje požadavky na kompetenci auditora pro systémy managementu kvality; dle ní má každý auditor kvality znát minimálně:

  • - Pojmy a zásady QMS
  • - Termíny a definice QMS
  • - Procesní přístup
  • - Aplikaci PDCA cyklu
  • - Nástroje metodiky a techniky v QMS
  • - Metody určování rizik a příležitostí v QMS
 • ISO/IEC 17021-10: upřesňuje požadavky na kompetenci auditora pro systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; dle ní má každý auditor BOZP znát minimálně:

  • - Pojmy a zásady BOZP
  • - Termíny a definice BOZP
  • - Závazné povinnosti
  • - Metody a techniky identifikace nebezpečí, hodnocení a analýzy rizik
  • - Zásady havarijní připravenosti a reakce
  • - Hodnocení výkonnosti
  • - Vyšetřování incidentů
 • ISO/IEC TS 17021-6: upřesňuje požadavky na kompetenci auditora pro auditování systémů managementu kontinuity činností organizace; dle ní má každý auditor systémů managementu kontinuity činností znát minimálně:

  • - Termíny, definice a pojetí řízení kontinuity činností organizace a rizik
  • - Závazné povinnosti
  • - Vztahy v rámci procesu řízení kontinuity
  • - Analýzu dopadů a