dnes je 6.5.2021

Input:

Nové normy a standardy v systému managementu kvality - 1.část

28.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.141
Nové normy a standardy v systému managementu kvality – 1.část

Ing. Monika Becková

Rok 2021 je rokem změn. Těsně před koncem loňského roku vyšla řada nových právních předpisů a standardů, které se nějakým způsobem dotýkají systému managementu kvality, ať už přímo, nebo okrajově, a tato smršť neustává ani letos. Připomeňme si balíček k odpadovému hospodářství, změny v oblasti elektrických a elektronických zařízení týkajících se životního cyklu, změny dopadající na výrobce, dovozce i distributory výrobků v regulované sféře.

Na spoustu otázek souvisejících s těmito změnami přinese odpovědi a řešení teprve určitý čas, ale již nyní jsme připravili krátký seriál, který vás na důležité změny upozorní.

Novinky v normách:

Začínáme částí věnovanou technickým normám. Mezi nové příspěvky z poslední doby v oblasti systému managementu kvality patří například:

  • ČSN ISO 10015:2020 – Management kvality – Směrnice pro management kompetencí a rozvoj lidí: norma vyšla v druhé polovině loňského roku a týká se oblasti systémů managementu rozvoje, implementace, udržování, zlepšování a řízení kompetencí a rozvoje lidí a určování potřeb v oblasti kompetencí, pozitivně ovlivňujících výsledky organizace a souvisejících se shodou produktů a služeb, očekáváním třetích stran a samozřejmě spokojeností zákazníka.

  • ČSN EN ISO 22301:2020: Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky: norma vyšla v polovině loňského roku a týká se, jak vyplývá ze samotného názvu, oblasti kontinuity (neboli nepřetržitého trvání, plynutí procesů v organizaci; norma definuje kontinuitu podnikání jako způsobilost pokračovat v dodávkách i během narušení nepředvídatelnou situací, havárií apod.). Podstatou kontinuity je v tomto smyslu zejména vytváření plánů kontinuity (známe je z praxe také pod názvem „havarijní plány”). Této problematice se ještě budeme věnovat detailněji. Podle této normy lze certifikovat systém managementu kontinuity podnikání.

  • ČSN EN ISO 22313:2020: Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání - Pokyny pro používání ISO 22301: norma vyšla před koncem loňského roku a přímo souvisí s předchozí normou jako návod a soubor doporučení pro aplikaci požadavků na kontinuitu. Přebírá anglický originál.

  • ČSN EN IEC 31010:2020: Management rizik - Techniky posuzování rizik: druhé vydání (ed. 2) této normy vyšlo v druhé polovině loňského roku a týká se oblasti řízení rizik; je zde nově zpracovaná kategorizace technik posuzování rizik a souběžně (do 18.7.2022) platí s prvním vydáním - ČSN EN 31010:2011: Management rizik - Techniky posuzování rizik.

  • ČSN ISO 31022:2020: Management rizik - Směrnice pro management právních rizik: norma vyšla v prosinci 2020 a jako doplněk ISO 31000 poskytuje návod pro komplexní přístup k řízení rizik vyplývajících z právních předpisů. Přebírá anglický originál.

  • ČSN EN ISO/IEC 17000:2020: Posuzování shody - Slovník a základní principy: norma vyšla v prosinci 2020. Po patnácti letech jsme se tak dočkali přepracovaného vydání standardu, který sjednocuje a stanovuje terminologii v oblasti posuzování shody a certifikace, a samozřejmě se týká také oblasti systémů managementu kvality. Norma má novou strukturu, obsahuje nové termíny, a ještě se jí budeme podrobněji věnovat.

  • ČSN EN IEC 62960:2020: Přezkoumávání spolehlivosti během životního cyklu: norma vyšla v prosinci 2020 o obsahuje návod na metodiku přezkoumání spolehlivosti z technického hlediska, a to ve všech etapách životního cyklu systému. V dnešní době už výrobce neřeší jen kvalitu a spokojenost zákazníka, ale musí se zajímat i o to, co se s výrobkem děje po celou dobu jeho životního cyklu, a i po jeho skončení - jako příklad můžeme uvést oblast elektrických a elektronických zařízení a zcela nový zákon u výrobcích s ukončenou životností, s tím související.

  • ČSN ISO 50004:2020: Systémy managementu hospodaření s energií - Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001: norma vyšla v prosinci loňského roku a podává návod ve formě praktických doporučení a příkladů

Nahrávám...
Nahrávám...