dnes je 29.5.2024

Input:

Nové normy na ochranu životního prostředí

9.2.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.30
Nové normy na ochranu životního prostředí

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů

S ohledem na stále větší nutnost zajištění dostatečné ochrany životního prostředí jsou v rámci mezinárodní normalizace připravovány stále další normy a normativní dokumenty, jejichž společným cílem je poskytnout rámec pro environmentální management v různých oborech a strukturách podnikání. V poslední době jsme se mohli seznámit s dalšími dvěma takovými dokumenty, kterými jsou normy ISO 50001:2011 a ISO 14006:2011.

ČSN EN ISO 50001:2012 a cesta ke snižování energetické náročnosti

Energetická náročnost

Norma ISO 50001 byla vydána Mezinárodní organizací ISO jako zcela nový standard, poskytující metodiku ke snižování energetické náročnosti organizací a k neustálému zvyšování jejich energetické efektivnosti. Její první vydání v podobě mezinárodní verze (tedy anglicky, francouzsky a německy) vyšlo pod označením ISO 50001:2011: “Energy management systems - Requirements with guidance for use" již v roce 2011.

Český překlad vyšel v lednu tohoto roku jako ČSN EN ISO 50001:2012: "Systémy managementu hospodaření energií – Požadavky s návodem k použití“. Česká norma zároveň nahrazuje normu ČSN EN 16001:2010 (o níž jsme vás informovali prostřednictvím čl. 2/2.16 této Příručky).

Jaký je význam nové normy v oblasti hospodaření s energií?

V poslední době se můžeme setkávat s řadou pojmů jako je např. energeticky efektivní, eko-efektivní, energeticky pasivní, nízkoenergetický apod., které vycházejí z řady různých oborů. Jejich společným cílem je jednak snižovat zátěž životního prostředí tím, že spotřebováváme méně energie na chod určitého systému či objektu, a jednak (zpravidla jako druhotný efekt) snižovat mnohdy nemalou měrou provozní náklady. Stejně tak je tomu v případě energetického systému managementu. Systém vedoucí ke snižování energetické náročnosti organizací ve smyslu této normy vychází z následujících aspektů:

 • kompletního přehledu spotřeb všech hlavních i pomocných zařízení (vybavení včetně budov)

 • zlepšení sledování spotřeby při všech operacích

 • určení energetické využitelnosti a spotřebních limitů pro nejdůležitější využití energie

 • zavádění odchylky kontroly provozu a údržby

Samotný systém managementu v souladu s ISO 50001 (norma používá zkratku EnMS) pak má umožnit organizacím snížit spotřebu energií racionálním využíváním včetně zavádění nových obnovitelných zdrojů energie.

Uvedenou normu je možno díky podobné struktuře snadno sloučit (integrovat) s ostatními systémy řízení, zejména s ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 (i když je nutno poznamenat, že počet a číslování článků normy ISO 50001 a ISO 14001 zcela neodpovídá). Zároveň je určená k certifikaci, stejně jako byla původní (obdobná) norma ISO 16001:2010: "Systémy managementu hospodaření s energiemi – Požadavky s návodem k použití“, o které jsme rovněž před časem informovali. Počet vydaných certifikátů shody s ISO 50001 je ovšem zatím minimální, a ani v České republice v současnosti bohužel zatím není žádný akreditovaný certifikační orgán, který by tuto službu poskytoval.

Pro bližší představu o energetickém managementu ve smyslu uvedené české normy ještě doplňujeme krátký výtah z jejího obsahu.

Obsah ČSN EN ISO 50001:2012

 1. Předmět normy (vysvětlení smyslu a účelu normy).

 2. Citované normativní dokumenty (kapitola je zařazena pouze z důvodů dodržení struktury).

 3. Termíny a definice (kromě obecně používaných pojmů jako náprava, nápravné opatření či neustálé zlepšování obsahuje definici takových pojmů, jako je např. "výchozí stav spotřeby energie“ či "energetická účinnost“).

 4. Požadavky na systém managementu hospodaření s energií:

  4.1 Všeobecné požadavky (EnMS je opět založen na principu PDCA);

  4.2 Odpovědnost managementu (zahrnuje požadavek např. na formulování energetické politiky,

Nahrávám...
Nahrávám...