dnes je 17.9.2019
Input:

Nové povinnosti na dokumentaci pro provozovatele dle chystaného nařízení vlády pro vyhrazená technická zařízení, která bude nahrazovat vyhlášku č.18/1979 Sb.

11.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.49
Nové povinnosti na dokumentaci pro provozovatele dle chystaného nařízení vlády pro vyhrazená technická zařízení, která bude nahrazovat vyhlášku č.18/1979 Sb.

Ing. Lukáš Turza, Ph.D.

Nové povinnosti na dokumentaci pro provozovatele dle chystaného nařízení vlády pro vyhrazená technická zařízení, která bude nahrazovat vyhlášku č.18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Dokumentace

(1) Provozovatel zajistí

a) zpracování místního provozního předpisu pro tlakové nádoby s pracovní tekutinou zařazenou do skupiny 1 a pro kotle do jednoho měsíce od uvedení do provozu, v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly přístupné obsluze,

b) vedení záznamů o provozu vyhrazeného tlakového zařízení; pro vyhrazená tlaková zařízení uvedená v písmenu a) vede provozní záznamy,

c) po dobu provozu kotle a tlakové nádoby úschovu

1. dokumentace předávané výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného tlakového zařízení, která obsahuje údaje nezbytné pro posouzení stavu nádoby při revizích, zkouškách, montážích a opravách (výkresová dokumentace, pevnostní výpočet, technické parametry a podmínky provozu),

2. dokladů stanovujících lhůty revizí a zkoušek podle § 9 odst. 3,

3. záznamů o revizích, zkouškách a prohlídkách,

4. zápisů o prověření odborné způsobilosti k obsluze podle § 24.

(2) V místním