dnes je 19.7.2024

Input:

Obráběcí stroje - směr a smysl pohybu ovládačů

13.4.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.4.15 Obráběcí stroje – směr a smysl pohybu ovládačů

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY

Sídlo firmy

Název zařízení

provedení …………….

______________________________________________

OVĚŘENÍ SHODY

provedení strojního zařízení s požadavky

ČSN ISO 447:1992

Obráběcí stroje – Směr a smysl pohybu ovládačů

 

Požadavky
Podle ČSN ISO 447:1992 (Třídící znak 20 0010) 
Požadavky
splněny?
 
  ano  ne  irel. 
1 Oblast použití

Tato mezinárodní norma stanoví základní pravidla pro volbu polohy nebo směru a smyslu pohybu ovládačů, které vyvolávají pohyb ovládaných částí stroje v daném směru ve dvou vzájemně opačných smyslech.
Norma se nevztahuje na ovládání částí, které se otáčejí plynule v jednom smyslu během normálního provozu stroje (např. elektromotory). 
     
2 Základní pravidla

Jestliže v některých speciálních případech není možné následující pravidla použít, pak směr a smysl pohybu ovládače a příslušný směr a smysl pohybu ovládané části stroje musí být uvedeny na štítku stroje. 
     
2.1 Ovládání pákami

Páka musí být umístěna tak, že:
– pro ovládání přímočarého pohybu je přímka spojující krajní polohy rukojeti páky na obou stranách neutrální polohy přibližně rovnoběžná se směrem pohybu části stroje;
– pro ovládání rotačního pohybu je rovina, ve které se otáčí páka, rovnoběžná s rovinou ovládané části stroje.

V obou případech musí pohyb páky vyvolat pohyb ovládané části stroje ve stejném smyslu. Toto pravidlo platí jak pro ovládání ruční (obr. 1), tak pro ovládání automatické (obr. 2 a 3).
 
     
2.2 Ovládání tlačítky       
Nahrávám...
Nahrávám...