dnes je 21.2.2024

Input:

Obsah normy IATF a povinné dokumenty a záznamy v IATF 16949

24.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.7
Obsah normy IATF a povinné dokumenty a záznamy v IATF 16949

Ing. Pavla Blackmore

Obsah normy IATF

Oddíl 0: Úvod

Tento oddíl představuje účel, zásady a klíčové pojmy normy, včetně uvažování založeného na rizicích a na procesním přístupu.

Oddíl 1: Oblast působnosti

Tento oddíl definuje rozsah normy IATF 16949. Stručně řečeno, rozsah zahrnuje specifikaci požadavků na QMS jakékoli organizace.

Oddíl 2: Normativní odkazy

Podpůrnou normou, na kterou odkazuje norma ISO 9001 a která je pro její aplikaci nepostradatelná, je IATF 16949, která se zabývá terminologií a základy. Tato a další podpůrné normy tvoří řadu 16949.

Část 3: Termíny a definice

Terminologie použitá v této normě pochází přímo z normy IATF 16949, Systémy managementu kvality – Základy a slovník.

Oddíl 4: Kontext organizace

Na základě oddílu určujeme vnější a vnitřní aspekty, potřeby a očekávání zainteresovaných stran, hodnotíme zákaznické požadavky a stanovujeme rozsah systému managementu kvality a jeho procesy.

Oddíl 5: Vedení

Vrcholové vedení má prokázat vůdčí schopnosti a odhodlání, stanovit a komunikovat politiku kvality a zajistit, aby byly přiděleny, sděleny a pochopeny odpovědnosti a pravomoci.

Oddíl 6: Plánování

Provádíme plánování systému managementu kvality organizace s cílem řešit organizační rizika, příležitosti, změny a cíle kvality.

Oddíl 7: Podpora

Zajišťujeme potřebu zdrojů, zajišťujeme kompetentnost a informovanost zaměstnanců a zahrnujeme dokumentované informace na podporu systému řízení kvality.

Oddíl 8: Provoz

Plánujeme a kontrolujte procesy potřebné ke splnění požadavků na produkty a služby – k nim patří návrh a vývoj, externí poskytovatelé, výroba a poskytování služeb, uvolňování produktů a služeb, neshodné výstupy.

Oddíl 9: Hodnocení výkonnosti

Monitorujeme, měříme, analyzujeme a vyhodnocujeme svůj systém řízení kvality.

Povinné dokumenty a záznamy vyžadované normou IATF 16949

- Rozsah systému řízení kvality (bod 4.3)

- Dokumentovaný proces řízení bezpečnosti výrobků a výrobních procesů (bod 4.4.1.2)

- Politika kvality (bod 5.2)

- Odpovědnosti a pravomoci k zajištění plnění požadavků zákazníka (bod 5.3.1)

- Výsledky analýzy rizik (bod 6.1.2.1)

- Záznam o preventivních opatřeních (bod 6.1.2.2)

- Havarijní plány (bod 6.1.2.3)

- Cíle kvality (bod 6.2)

- Záznamy o analýzách systému měření (bod 7.1.5.1.1)

- Dokumentovaný postup pro správu záznamů o kalibraci/ověřování (bod 7.1.5.2.1)

- Záznamy o kalibraci a ověřování (bod 7.1.5.2.1)

- Dokumentovaný proces pro identifikaci potřeb výcviku včetně povědomí a pro dosahování kompetence všech pracovníků provádějících činnosti ovlivňující shodu s požadavky na produkt a proces (bod 7.2.1)

- Dokumentovaný proces ověřování způsobilosti interních auditorů (bod 7.2.3)

- Seznam kvalifikovaných interních auditorů (bod 7.2.3)

- Dokumentované informace o způsobilosti auditorů – auditorů systému, procesu a produktu (bod 7.2.3)

- Dokumentované informace o povědomí zaměstnanců (bod 7.3.1)

- Dokumentovaný proces motivace zaměstnanců (bod 7.3.2)

- Příručka kvality (bod 7.5.1.1)

- Politika uchovávání záznamů (bod 7.5.3.2.1)

- Dokumentovaný proces přezkoumání,

Nahrávám...
Nahrávám...