dnes je 13.7.2024

Input:

Odborná způsobilost v elektrotechnice

29.9.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.5.5
Odborná způsobilost v elektrotechnice

Ing. Miloslav Kočí

Kvalifikace osob pro činnosti na el. zařízení a povinnosti organizací v souvislostí s touto kvalifikací řeší vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Pracovníci seznámení

Všichni zaměstnanci musejí být zaměstnavatelem seznámeni s tím, co na el. zařízeních mohou a co nesmějí provádět. Rovněž musejí být seznámení s návody pro obsluhu el. zařízení, které při své práci používají, jakož i s informací, kde se dá el. zařízení vypnout. O seznámení musí být sepsán zápis, podepsaný školitelem i seznámeným, z něhož musí vyplývat, co bylo předmětem seznámení (§ 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb.).

Školení se nemusí opakovat, pokud se nezmění činnost, pracoviště, nebo el. zařízení, se kterými pracují. V uvedených případech musí být provedeno nové seznámení.

Pracovníci seznámení nesmějí přijít do styku s odkrytými živými částmi el. zařízení.

Pracovníci poučení

Pracovníci poučení (§ 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb.) jsou vyšším stupněm kvalifikace. Zaměstnavatel musí zajistit jejich seznámení s předpisy, které se na jejich konkrétní činnost na el. zařízení vztahují. Musejí být upozorněni na možné ohrožení el. zařízeními a seznámeni s první pomocí při úrazu el. proudem. Ze zápisu o poučení musí být jasné, jakou konkrétní činnost na el. zařízení bude pracovník provádět.

Zaměstnavatel musí stanovit obsah a dobu seznámení a školení, i lhůty ověřování jejich znalostí. O školení i přezkušování musí být sepsán zápis, podepsaný školitelem i poučeným.

Kvalifikace pracovníků s elektrotechnickým vzděláním

Tito pracovníci musí mít odborné vzdělání, dále zaškolení, určitou praxi a složenou odbornou zkoušku. Podmínkou složení zkoušky je i potvrzení o zdravotní způsobilosti k činnosti na el. zařízeních a o absolvované praxi.

Skupina s elektrotechnickou kvalifikací se dělí na:

  • Pracovníky znalé (§ 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.)

  • Pracovníky pro samostatnou činnost (§ 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.)

  • Pracovníky pro řízení činnosti (§ 7 vyhlášky č. 50/1978 Sb.)

  • Pracovníky pro řízení činnosti dodavatelským způsobem (§ 8 odst. 1 vyhlášky č. 50/1978 Sb.)

  • Pracovníky pro řízení provozu (§ 8 odst. 2 vyhlášky. č. 50/1978 Sb.)

  • Pracovníky pro provádění revizí (§ 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb.).

Platí, že kvalifikace podle § 6 je vyšší než § 5, podle § 7 vyšší než § 5, 6, podle § 8 vyšší než § 5, 6, 7.

Pracovníci podle § 6–9 jsou pracovníky znalými s vyšší kvalifikací.

Zkoušky a osvědčení

Osvědčení se získá zkouškou za podmínek uvedených ve vyhlášce. Platnost osvědčení je 3 roky ode dne zkoušky, u revizního technika 5 let. Zatímco zkoušky podle § 5–8, 1011 zajišťuje

Nahrávám...
Nahrávám...