dnes je 19.7.2024

Input:

Opatření k nápravě

13.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.3.1 Opatření k nápravě

Ing. Monika Becková

Identifikace neshody a její náprava je sice nezbytná, ale nestačí. Aby se zabránilo opakovanému výskytu neshod, musí organizace provést opatření k odstranění příčin neshody, a to opatření přiměřené důsledkům zjištěných neshod. Z tohoto důvodu také nestačí, pokud se objeví nic neříkající údaj o počtu neshod bez dalších souvislostí.

Příklad: V podkladech pro přezkoumání systému vedením se objevil jako jeden z „povinných“ vstupů údaj v následující podobě:

  • za uplynulé období roku bylo v QMS organizace identifikováno celkem 8 neshod,

  • počet přijatých nápravných opatření: 8,

  • úspěšnost realizace NO: 100%.

Takový podklad pro analýzu bez dalších informací svědčí o čistém formalismu a nevypovídá vůbec nic o příčinách a povaze neshod, tím pádem není možné navázat nějakým smysluplným rozhodnutím.

Má-li organizace uplatnit QMS podle norem ISO 9000, musí vytvořit dokumentovaný postup pro

Nahrávám...
Nahrávám...