dnes je 20.4.2024

Input:

Ověření shody - nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

13.4.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.11
Ověření shody – nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY

Sídlo firmy

Linka barvy dvojitá – LB2

______________________________________________

OVĚŘENÍ SHODY

provedení strojního zařízení s požadavky

ČSN EN 349+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení –
Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

                               
Požadavky
Dle ČSN EN 349+A1:2008 (Třídicí znak 83 3211)
Požadavky
splněny?
ano ne irel.
1 Předmět normy

Účelem této normy je umožnit uživateli (např. tvůrcům norem, projektantům strojního zařízení) vyhnout se rizikům vznikajícím v prostorech možného stlačení. Norma určuje nejmenší mezery vztahující se k částem lidského těla a je použitelná tam, kde lze touto metodou dosáhnout odpovídající bezpečnosti.

Tato evropská norma je použitelná pouze ke snížení nebezpečí plynoucích z rizik stlačení a není použitelná pro jiná možná rizika, např. riziko naražení, střihu a vtažení.

POZNÁMKA Např. pro rizika naražení, střihu, vtažení musí být přijata dodatečná nebo jiná opatření.
3 Definice

Pro účely této normy se používají následující definice, doplňující termíny a definice uvedené v EN 292-1 a EN 294:1994.
3.1 prostor stlačení (crushing zone)
prostor, ve kterém je lidské tělo nebo jeho části vystaveny riziku stlačení; toto riziko vzniká jestliže:
– se dvě pohyblivé části pohybují proti sobě,
– jedna pohyblivá část se pohybuje proti pevné části (viz také příloha A).
4 Minimální mezery
4.1 Metodologie pro použití této evropské normy

Metoda použití této evropské normy je součástí opakující se strategie bezpečnosti, jak je uvedená v kapitole 5"Strategie výběru bezpečnostních opatření“ normy EN 292-1.
Uživatel této evropské normy musí:
a) identifikovat rizika stlačení;
b) stanovit nebezpečí plynoucí z těchto rizik podle EN 292-1, věnujíce zvláštní pozornost následujícímu:
– tam, kde se dá předpokládat, že nebezpečí plynoucí z rizika stlačení zahrne různé části těla, se musí použít nejmenší mezera uvedená v tabulce 1, vzhledem k největším částem těla (viz též d);
– nepředvídatelné chování dětí a jejich tělesné rozměry, pokud jsou děti zahrnuty do populace vystavené nebezpečí;
– zda se mohou části těla dostat do prostoru stlačení v jiné poloze, než jsou uvedeny v tabulce 1;
– zda silné nebo objemné oděvy (např. ochranné oděvy pro extrémní teploty), nebo nástroje se musí brát v úvahu;
– zda strojní zařízení bude používáno osobami nosícími obuv se silnou podrážkou (např. dřeváky), které zvětšují účinný rozměr chodidla;


Nahrávám...
Nahrávám...