dnes je 24.5.2024

Input:

Označování nových PTZ a související předpisy

11.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6.3.2
Označování nových PTZ a související předpisy

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Označování nových PTZ

Značkou shody lze podle § 10 NV 208 opatřit pouze PTZ a jeho demontovatelné části, které bylo vyrobeno v souladu s příslušnými požadavky části 4 a kapitoly 6.2 a 6.8 ADR/RID a splňuje technické požadavky těchto ustanovení. Značka shody se připevňuje k PTZ před uvedením na trh, a to viditelně, čitelně, nesmazatelně a trvale. Ke značce shody se připojí identifikační číslo NB, jež provedla posuzování shody. Grafické znázornění značky shody a její popis je stanoven v příloze č. 3 k NV 208.

 1. Tlakové nádoby neodpovídající UN

  Ve všech případech musí ražení, označování a barevné značení nádob odpovídat příslušným ustanovením dohody ADR/RID a eventuálně normám uvedeným v ADR/RID, pokud se na ně vztahují.

  Značení musí odpovídat bodu 6.2.3.9 ADR/RID pro opakovaně plnitelné tlakové nádoby a  bodu 6.2.3.10 ADR/RID pro tlakové nádoby pro jedno použití.

 2. Tlakové nádoby odpovídající UN

  Ve všech případech musí ražení, označování a barevné značení nádob odpovídat příslušným ustanovením dohody ADR/RID a evropským normám uvedeným v ADR/RID, pokud se na ně vztahují.

  Značení musí odpovídat bodu 6.2.2.7 ADR/RID pro opakovaně plnitelné tlakové nádoby a  bodu 6.2.2.8 ADR/RID pro tlakové nádoby pro jedno použití.

  Každá nádoba musí být označena značkou shody a identifikačním číslem NB, tj. "P a č. NB“ před datem 1. inspekce (zkoušky).

 3. Cisterny

  Každá cisterna (v případě cisternového vozidla – nástavba) musí být označena nerezavějícím kovovým štítkem s údaji uvedenými v příslušných

Nahrávám...
Nahrávám...