dnes je 16.7.2024

Input:

Pojetí logistiky a základní pojmy

7.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1 Pojetí logistiky a základní pojmy

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

V této části se budeme věnovat logistice. Často se setkáváme s pojmy, jako jsou distribuční logistika, výrobní logistika, nákupní logistika apod. Ve skutečnosti je logistika jen jedna a dnes již nelze výrobu, obchod nebo služby oddělovat od sebe. Logistika má dva základní cíle. Především slouží k minimalizaci nákladů a zároveň musí na druhé straně zajišťovat potřebnou úroveň zákaznického servisu. Při řešení praktických logistických problémů je vhodné a často i nezbytné nazírat na specifické oblasti logistiky odděleně, protože často vyžadují jiné metody a přístupy k dosažení společného cíle, tj. celkové vysoké kvality finálního produktu nebo služby. Nikdy však nesmíme opomenout či opustit systémový přístup. Jednoduše se dá vyjádřit následovně. Zvýšení efektivnosti některé části systému ještě neznamená automaticky zvýšení efektivnosti systému jako celku.

Zpravidla se ukazuje, že je nedostatek představ, jak by se měly řídit logistické podnikatelské procesy. Velmi často v podnicích schází někdo, kdo by byl zodpovědný za logistiku po organizační stránce, která by sledovala, zda jsou logistické podnikatelské procesy optimalizovány v podniku, se zákazníky a dodavateli v zájmu zlepšení výkonů a pro zvýšení spokojenosti zákazníků. Ve většině podniků neexistuje žádný dlouhodobý plán pro zlepšení výkonu podniku a spokojenosti zákazníka za pomocí zlepšení výkonu podnikové logistiky podnikatelských procesů. Velmi často se ukazuje jako významná absence společných a integrovaných počítačově založených aplikací, které by řídily logistiku podnikatelských operací a které mají společné časové rámce, které standardizují plánovací a oznamovací periody orientované na dny a ne na týdny, měsíce či čtvrtletí.

Tyto některé nedostatky volají po tom, abychom radikálně odmítli to, co zastaralo, inovativně a kvalitativně nově přehodnotili a přetvořili veškeré činnosti podniku od etap předvýrobních až po prodej, včetně pomocných a obslužných činností. Týká se to podniků jak čistě výrobních, tak i těch, které se zaměřují výhradně na služby. Ve skutečnosti si asi stěží dokážeme představit výrobní podnik, který nezahrnuje na svém výstupu požadovanou oblast služeb.

Jelikož logistika a její procesy v sobě zahrnují velmi širokou škálu nejrůznějších aktivit, zaměříme se z důvodu rozsahu na ty základní, jako je pořizování, skladování, distribuce, manipulace apod. Nejdříve však bude zapotřebí vysvětlit či sjednotit význam jednotlivých pojmů a specifikovat východiska logistiky. Nebude na škodu, když si tak trochu zabruslíme do historie, abychom věděli na čem vlastně stavíme, na jakých základech.

Na svých vstupech logistika závisí na řadě přírodních, lidských, finančních a informačních zdrojů. Dodavatelé poskytují suroviny, které logistika řídí ve formě surovin, zásob ve výrobě a hotové produkce. Řízení poskytuje rámec pro logistické činnosti, jako jsou plánování a jeho následná implementace. Za výstupy logistického systému považujeme konkurenční výhodu, využití času a místa,

Nahrávám...
Nahrávám...