dnes je 16.7.2024

Input:

Popis metody BSC

22.1.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.2 Popis metody BSC

Ing. Aleš Kostelka

Jádro metody BSC

Jádrem metody BSC je vytvoření systému ukazatelů měřících pokroky při dosahování cílů, které byly předem stanoveny ve strategii. Tyto cíle jsou seskupeny do několika málo základních oblastí (perspektiv). Těmito perspektivami jsou zpravidla: finance, zákazníci, interní procesy, učení se a růst. Počet ukazatelů je z důvodu přehlednosti a soustředění se na hlavní směry omezen.

Aby byly zřejmé a logické souvislosti mezi strategickými cíli a akcemi k dosažení cílů, požaduje metoda vyhledání řetězu příčin a následků. Tyto souvislosti jsou znázorněny v tzv. strategické mapě.

Na ukazatelový systém BSC navazuje systém řízení (včetně příslušných ukazatelů a měření) nižších úrovní.

BSC-ukazatele

BSC-ukazatele umožňují vrcholovému managementu strategii účinně zavádět a řídit její realizaci. Z tohoto hlediska můžeme BSC chápat jako součást systému řízení.

Měření pokroků je někdy označováno jako měření výkonnosti.

Ideové schéma BSC pro případ městského úřadu je na následujícím obrázku.

Finanční ukazatele a měřítka

Protože perspektivy (oblasti) mají různý charakter, odpovídá tomu i různost měřítek. Jsou používány hodnotové (finanční) ukazatele a k tomu příslušná měřítka, vedle nich pak ukazatele a k nim vhodná měřítka nefinanční (naturální a další).

Finanční cíle a výsledky jsou vždy až výsledkem jednotlivých procesů, které jsou většinou snadněji a přesněji kvantifikovatelné naturálními jednotkami (jednotkami času, hmotnosti, počtu kusů apod.). Naturální veličiny jsou také pochopitelnější zejména pro lidi v prvoliniových procesech (např. změna spotřeby času na danou operaci je pro pracovníky na operační úrovni pochopitelnější než změna nákladů nebo ziskovosti dané operace).

Kromě nefinančních naturálních ukazatelů jsou ještě v metodě BSC používány ukazatele, které měří veličiny typu spokojenost apod.

Nefinanční ukazatele

Nefinanční ukazatele jsou také nutnou podmínkou pro naplánování toho, jak dosáhnout vytčených cílů. Nestačí jen plán ve finančních ukazatelích (např. zvýšení tržeb o...), je nutné stanovit řetěz příčin a následků (s příslušnou kvantifikací), které k vytčenému cíli vedou (např. kolik je nutné investovat do zlepšení technologie nebo jak máme proškolit personál, abychom stanovených tržeb dosáhli). Více o problémech měření níže.

Vybalancování jednotlivých oblastí samotná metoda BSC nezajistí (i když je slovo

Nahrávám...
Nahrávám...