dnes je 17.11.2019
Input:

Porovnání obsahu původní a nové normy ISO 19011

11.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.135
Porovnání obsahu původní a nové normy ISO 19011

Ing. Monika Becková

ISO 19011:2011 ISO 19011:2018
Úvod Úvod
1 Předmět 1 Předmět
2 Citované dokumenty 2 Citované dokumenty
3 Termíny a definice 3 Termíny a definice
4 Principy auditování 4 Principy auditování
5 Řízení programu auditů 5 Řízení programu auditů
5.1 Obecně 5.1 Obecně
5.2 Stanovování cílů programu auditů 5.2 Stanovování cílů programu auditů
Zčásti nově zařazeno 5.3 Určení a hodnocení rizik a příležitostí programu auditů
5.3 Stanovování programu auditů 5.4 Stanovování programu auditů
5.4 Realizace programu auditů 5.5 Realizace programu auditů
5.5 Monitorování programu auditů 5.6 Monitorování programu auditů
5.6 Přezkoumávání a zlepšování programu auditů 5.7 Přezkoumávání a zlepšování programu auditů
6 Provádění auditu 6 Provádění auditu
6.1 Obecně 6.1 Obecně
6.2 Zahájení auditu 6.2 Zahájení auditu
6.3 Příprava činností při auditu 6.3 Příprava činností při auditu
6.4 Provádění činností při auditu 6.4 Provádění činností při auditu
6.5 Příprava a distribuce zprávy z auditu 6.5 Příprava a distribuce zprávy z auditu
6.6 Ukončení auditu 6.6 Ukončení auditu
6.7 Provádění následného auditu 6.7 Provádění následného auditu
7 Kompetence a hodnocení auditorů 7 Kompetence a hodnocení auditorů
7.1 Obecně 7.1 Obecně
7.2 Určování kompetencí auditorů ke splnění potřeb programu auditů 7.2 Určování kompetencí auditorů
7.3 Stanovování kritérií hodnocení auditorů 7.3 Stanovování kritérií hodnocení auditorů