dnes je 19.7.2024

Input:

Postup posouzení shody a ES prohlášení o shodě

20.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.1 Postup posouzení shody a ES prohlášení o shodě

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

ES prohlášení o shodě

 • ES prohlášení je postup, při němž výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce prohlašuje, že elektrické zařízení, které bude uvedeno na trh, splňuje všechny základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které se na ně vztahují.

 • Podpis na ES prohlášení o shodě opravňuje výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce, aby opatřil elektrické zařízení označením CE.

 • Před vydáním ES prohlášení o shodě musí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistit a být schopen zaručit, že technická dokumentace (dle přílohy č. 3, bod 3) je a zůstane u něho dostupná pro případné kontrolní účely.

 • ES prohlášení o shodě musí obsahovat alespoň tyto informace:

  • jméno a adresu výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce,

  • identifikaci výrobku (název, typ nebo číslo modelu a jakékoliv další dodatečné informace, např. číslo dodávky nebo sérii, původ a počet jednotek),

  • všechna příslušná ustanovení, která jsou splněna,

  • přesné, úplné a jasné odkazy na normy nebo jiné normativní dokumenty (např. na národní technické normy a specifikace),

  • v případě, že se týká více NV (směrnic), má prohlášení obsahovat odkaz na ostatní směrnice, aby bylo možné ověřit, zda

Nahrávám...
Nahrávám...