dnes je 16.6.2024

Input:

Požadavky, cíle a systémy

17.4.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.5.1.1
Požadavky, cíle a systémy

Prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Požadavek

Požadavek je ta část specifikace, u níž zákazník považuje za zásadně důležité, aby ji sytém splnil, a o tom musí dodavatel poskytnout důkaz. Tento důkaz může být dodán ještě před uvedením systému do provozu jako součást předávaných výstupů, případně pokud je systém již uveden do provozu, pomocí pobídek a postihů za splnění či nesplnění požadavků.

Cíl

Cíl není požadavkem, ale představuje touhy či záměry zákazníka, přičemž důkaz o dosažení tohoto cíle není nutný nebo jej nelze poskytnout.

Specifikace spolehlivosti mají být na úrovni systému. Pro systémy s vysokou pohotovostí nebo bezporuchovostí zřejmě nebude praktické poskytovat oficiální důkaz, že bylo dosaženo vysokého stupně pohotovosti nebo bezporuchovosti.

Systém

Systém zahrnuje zařízení (hardware i software) včetně osob, které systém provozují a udržují, a rovněž postupy, pomocí kterých jej tyto osoby provozují a udržují. Systém zahrnuje i prostředí, ve kterém je provozován, jak je znázorněno na schématu.

Prvky systému

Specifikace spolehlivosti

Do specifikace spolehlivosti mají být pokud možno začleněny všechny prvky systému, protože změna v kterémkoli z nich může mít významný vliv na dosaženou spolehlivost systému. Například různí provozovatelé pracující se systémem jej mohou nesprávně používat, nebo mohou být při práci s tímto systémem agresivnější, což může vést k většímu počtu poruch a tím k horší bezporuchovosti. Existují však případy, kdy dodavatel i zákazník mají malou nebo žádnou kontrolu nad následnými postupy nebo dovednostmi údržby, jako třeba v případě systému v motorovém vozidle, jakmile bylo prodáno veřejné osobě. Požadavky na spolehlivost mají zohlednit konkrétní okolnosti specifikovaného systému.

Navíc mají být požadavky na spolehlivost propojeny s provozním nebo uživatelským profilem, případně s funkčními požadavky na systém. Specifikace spolehlivosti systému má zahrnovat jak specifikaci softwaru a lidských prvků, tak požadavky na hardware.

Systémy se vyskytují na mnoha úrovních a kterýkoli systém se sám může skládat z dalších systémů a o takovém systému se pak často hovoří jako o systému systémů. Třeba autobus je systém, který zahrnuje motorové vozidlo, řidiče a postupy řízení. Motorové vozidlo se skládá ze subsystémů, které jsou systémy samy o sobě, například motor nebo převodová skříň, kde vstup osoby do převodové skříně zahrnuje obsluhu řadicí páky. Subsystémy se skládají ze součástí a zařízení, které samy o sobě mohou

Nahrávám...
Nahrávám...