dnes je 25.6.2019
Input:

Požadavky ČSN EN ISO9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 - kontrolní checklist

2.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.124
Požadavky ČSN EN ISO9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 – kontrolní checklist

Ing. Monika Becková

Požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 – kontrolní checklist

Číslo otázky / čl. normy Otázka (text / požadavek normy) Zjištění / Závěr Důkazy / Poznámky
A D C NA
4 Kontext organizace
4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu
4.2 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran
4.3 Určení rozsahu systému managementu
4.4 Systém managementu
5 Vedení
5.1 Vedení a závazek
5.1.1 Obecně
5.1.2 Zaměření na zákazníka (pouze SMK)
5.2 Politika systému managementu
5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace
6 Plánování
6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí
6.2 Cíle systému managementu a plánování jejich dosažení
6.3 Plánování změn (pouze SMK)
7 Podpora
7.1 Zdroje
7.1.1 Obecně
7.1.2 Lidé
7.1.3 Infrastruktura
7.1.4 Pracovní prostředí
7.1.5 Zdroje pro monitorování a měření
7.1.6 Znalosti organizace
7.2 Kompetence
7.3 Povědomí
7.4 Komunikace
7.5 Dokumentované informace
7.5.1 Obecně
7.5.2 Vytváření a aktualizace dokumentovaných informací
7.5.3 Řízení dokumentované informace
8 Provoz – část systému managementu kvality
8.1 Operativní plánování a řízení provozu
8.2 Požadavky na produkty a služby
8.2.1 Komunikace se zákazníkem
8.2.2 Určení požadavků, týkajících se produktů a služeb
8.2.3 Přezkoumání požadavků týkajících se produktů a služeb
8.2.4 Změny požadavků na produkty a služby
8.3 Návrh a vývoj produktů a služeb
8.3.1 Obecně
8.3.2 Plánování návrhu a vývoje
8.3.3 Vstupy pro návrh a vývoj
8.3.4 Řízení návrhu a vývoje
8.3.5 Výstupy z návrhu a vývoje
8.3.6 Změny návrhu a vývoje
8.4 Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb
8.4.1 Obecně
8.4.2 Typ a rozsah řízení externího poskytování
8.4.3 Informace pro externí poskytovatele
8.5 Výroba a poskytování služeb
8.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb