dnes je 22.10.2021

Input:

Požadavky na auditora podle normy ISO 19011 - 2. část

11.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.123.29
Požadavky na auditora podle normy ISO 19011 - 2. část

Ing. Pavla Blackmore

Co vše potřebuje auditor pojmout, aby mohl úspěšně a efektivně provádět audit?

Ad normy a referenční dokumenty – auditor potřebuje:

- znát normy systému managementu a další dokumenty použití jako kritéria auditu.

- normy systému managementu aplikovat

- dokázat přezkoumávat referenční dokumenty – tím je myšleno, pochopit souvislosti, pochopit podstatu a nezapadnout v detailech

- aplikovat referenční dokumenty v různých situacích při auditu – opět propojovat, dávat do logické a podporující souvislosti, křížově prověřovat a poznávat, zda je vše nastaveno efektivně a přínosně pro systém a pro organizaci

Ad organizační souvislosti – auditor potřebuje:

-pochopit organizační strukturu auditované firmy, také její obvyklé styly a praktiky v dané oblasti podnikání, a to může zahrnovat nebo souviset s:

- organizačními typy, kontrolou, rozsahem, také strukturou, funkcí a vztahy,

- všeobecným způsobem pojaté podnikání a řízení, pochopení procesů a také s nimi související terminologii, včetně plánování, rozpočtování a řízení lidí,

- a také velmi důležité kulturní a sociální aspekty auditované organizace.

Při správném vnímání a respektování aspektů – kulturních, sociálních – či jakýchkoliv dalších specifik, auditor může absolvovat vynikající audit s neuvěřitelným efektem. V podstatě může být nezapomenutelný a vytvoří si profesionální, a přitom lidské vazby, které mu pomohou při dalších auditech.

Ad právní a smluvní požadavky a další požadavky

Znalosti a dovednosti v této oblasti umožní auditorovi efektivní práci s informacemi o právních a smluvních požadavcích auditované organizace.

Specifické znalosti a dovednosti z právní oblasti anebo činnosti a produktů organizace zahrnují:

- zákony, nařízení a jejich řídící organizace,

- základní právnickou terminologii,

- uzavírání smluv a závazků.

Ad odvětvově specifické znalosti a dovednosti

Auditoři mají specifické odvětvové znalosti a dovednosti, které jsou vhodné na auditování modelů systému managementu a odvětví.

Není nevyhnutelné, aby každý auditor v auditním týmu měl stejnou kompetenci. Naprosto zásadní je, že k úspěšnému dosažení cílů auditu je potřebná celková kompetence auditního týmu.

Oblast a specifické odvětvové znalosti a dovednosti auditorů zahrnují:

  • - specifické oblasti požadavků systému managementu, zásady a jejich aplikace,
  • - relevantní legislativní požadavky pro oblast a odvětví, takže auditor je dobře informovaný o specifických požadavcích a závazcích na posouzení, činnostech a produktech auditované organizace,
  • - požadavky relevantních zainteresovaných stran ve specifické oblasti,
  • - podstatu oblasti a aplikaci podnikatelských a technických metod pro specifikovanou oblast, techniky, procesy a praktiky vhodné na umožnění auditorovi přezkoumat systém managementu a generovat náležité zjištění a závěry,
  • - specifické znalosti auditorů pro oblast týkající se obdobného odvětví, povahy anebo pracoviště, které se mají auditovat, vhodné na hodnocení činnosti, procesů a produktů auditované organizace (výrobky a služby),
  • - zásady, metody a techniky managementu rizik vhodné pro oblast a odvětví tak, aby auditor mohl hodnotit a řídit rizika spojená s auditem.

Téma rizik je v posledních letech výrazným tématem při auditech. Zde mohu odkázat na mé dřívější články

Nahrávám...
Nahrávám...