dnes je 27.5.2024

Input:

Požadavky na dokumentaci - čl. 4.2 normy ISO 9001:2008

24.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.0.5.2
Požadavky na dokumentaci - čl. 4.2 normy ISO 9001:2008

Dokumentace systému kvality musí dle požadavků normy ISO obecně zahrnovat:

 • příručku kvality,

 • politiku kvality,

 • cíle kvality,

 • dokumentované postupy a záznamy - "povinné“ ve smyslu normy ISO 9001,

 • dokumenty a záznamy - "nepovinné“, ale určené organizací jako potřebné k zajištění efektivního plánování, fungování a řízení svých procesů.

Norma nestanovuje striktně počet těchto dokumentů ani jejich formu. Obsah je dán obecnými požadavky u povinných dokumentovaných postupů, kterými jsou:

 • řízení dokumentů (viz čl. 4.2.3 normy),

 • řízení záznamů (viz čl. 4.2.4 normy),

 • interní audit (viz čl. 8.2.2 normy),

 • řízení neshodného produktu (viz čl. 8.3 normy),

 • nápravná opatření (viz čl. 8.5.2 normy),

 • preventivní opatření (viz čl. 8.5.3 normy).

Jeden dokument (jedna směrnice) může přitom obsahovat jeden či více postupů a naopak. Celkový rozsah dokumentace závisí na:

 • velikosti organizace,

 • druhu činností prováděných organizací,

 • složitosti procesů a jejich vzájemného působení,

 • kompetenci pracovníků.

Úrovně dokumentace

Obvykle se celá dokumentace rozděluje do 3 hlavních úrovní (vrstev):

1. úroveň dokumentace:

První úroveň dokumentace je tvořena příručkou kvality (obvykle s přílohami). Tento dokument je základním předpisem společnosti, který dokumentuje zavedený systém managementu, politiku a cíle kvality a dále uvádí základní informace o společnosti, jejích procesech a rozsahu nabízených služeb, odkazy na

Nahrávám...
Nahrávám...