dnes je 27.5.2024

Input:

Předmět výzkumu a jeho metody

12.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.1
Předmět výzkumu a jeho metody

Ing. Aleš Kostelka

Předmětem viz 15 je hodnocení výkonnosti. Konkurenceschopnost firem s jejich výkonností souvisí. Proto se seznamme s okolnostmi a výsledky výzkumu jedné z českých vysokých škol, která provádí dlouhodobý empirický výzkum konkurenceschopnosti podniků se sídlem v Česku. Výzkum byl prováděn na souboru 432 podniků ze stavebnictví a ze zpracovatelského průmyslu. Výzkum byl zaměřen na hledání faktorů ovlivňujících hospodářskou úspěšnost podniků s cílem výsledky zobecnit. Hospodářská úspěšnost, zde ztotožněná s konkurenceschopností, byla hodnocena podle dvou syntetických ukazatelů:

Hodnocení hospodářské úspěšnosti

  • rentability aktiv (zisk/celková aktiva),

  • růstu aktiv (aktiva = hmotný, nehmotný a finanční majetek, zásoby a pohledávky, ostatní aktiva, pohledávky za upsané vlastní jmění).

Jinak řečeno rentabilita aktiv a růst aktiv byly závisle proměnné. Jako nezávisle proměnné byly po náročných procedurách včetně využití statistických metod vzaty v úvahu následující faktory:

  • odvětví,

  • právní forma,

  • velikost,

  • součást vyššího celku,

  • vlastník domácí nebo zahraniční,

Nahrávám...
Nahrávám...