dnes je 16.7.2024

Input:

Přestupky a správní delikty - obecně

22.1.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.12.1 Přestupky a správní delikty - obecně

Přestupkům a správním deliktům, kterých se při výkonu spisové služby jako celku nebo jejích jednotlivých částí může dopustit fyzická osoba, soukromoprávní původce nebo veřejnoprávní původce, byla věnována pozornost v samostatných kapitolách při výkladu vztahujícím se k jednotlivým etapám výkonu spisové služby. V případech možnosti dopuštění se přestupku nebo správního deliktu obsahovala daná konkrétní kapitola věnující se některé z etap výkonu spisové služby podkapitolu sankce, která obsahovala přehled možných přestupků a správních deliktů při výkonu spisové služby v dané oblasti výkonu spisové služby s uvedením maximální výše pokuty udělované za daný přestupek či správní delikt. Veškeré přestupky a správní delikty s uvedením maximální výše udělované pokuty za daný přestupek a správní delikt, kterých se při výkonu spisové a archivní služby jako celku nebo jejich jednotlivých částí může dopustit fyzická nebo právnická osoba, jsou uvedeny v § 73 a 74 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákon ů (dále jen archivní zákon).

Shrnutí přestupků a správních deliktů

Tato kapitola je shrnutím všech přestupků a správních deliktů vztahujících se k výkonu spisové služby jako celku nebo k výkonu jednotlivých konkrétních etap spisové služby, které byly již v předcházejících kapitolách uvedeny a rozepsány. Zohledňuje v sobě všechny přestupky a správní delikty včetně následných sankcí (maximálních pokut) tak, jak byly postupně uváděny v jednotlivých kapitolách věnujících se výkonu spisové služby. Jedná se tedy o soupis těch přestupků a správních deliktů a

Nahrávám...
Nahrávám...